Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Funkcjonowanie społeczne a poznanie społeczneu osób chorych na schizofrenię

Social functioning and social cognition in patients with schizophrenia

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 520-525

Ewa Stelmach, Hanna Karakuła, Justyna Morylowska-Topolska,
Anna Urbańska, Beata Wcisło

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się problematyce funkcjonowania społecznego oraz funkcjom poznania społecznego w schizofrenii. Odpowiedni poziom funkcjonowania społecznego pozwala pacjentom na spełnianie się w ważnych życiowych rolach, tj. uzyskiwaniu samodzielności, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, tworzeniu związków partnerskich, zakładaniu rodziny, podejmowaniu pracy zawodowej. Czynnikiem, który w dużej mierze warunkuje prawidłowe funkcjonowanie społeczne pacjentów, pozostają niezaburzone procesy poznania społecznego.
Niniejszy artykuł, będący przeglądem literatury związanej z tą problematyką, został podzielony na trzy części: w pierwszej z nich przedstawiono definicje funkcjonowania społecznego, w drugiej – definicje poznania społecznego, w trzeciej – powiązania pomiędzy poznaniem społecznym i funkcjonowaniem społecznym oraz możliwości farmako- i psychoterapeutyczne poprawy poznania społecznego, a przez to i funkcjonowania pacjentów ze schizofrenią.

Abstract

In recent years, much attention has been given to the problems of social functioning and functions of social cognition in schizophrenia. An adequate level of social functioning makes it possible for patients to fulfill important life roles, such as achieving independence, making interpersonal relations and partner relationships, starting up a family, finding employment. Undisturbed social cognition remains a factor which significantly determines correct social functioning.
This paper, which is a review of literature related to these issues, was divided into three parts: first part shows definitions of social functioning, in the second one definitions of social cognition are presented, and in the third one we describe relations between social cognition and social functioning and the possibilities of pharmaco- and psychotherapeutic improvements in social cognition which lead to improvements in functioning in patients with schizophrenia.

Słowa kluczowe

schizofrenia, funkcjonowanie społeczne, poznanie społeczne

Keywords

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31