Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej

Mental disorders in the course of neoplasms

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 546-549

Agnieszka Rolińska1, Ola Furmaga2,
Wojciech Kwaśniewski3, Marta Makara-Studzińska1

1 Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego w Lublinie
2 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Zakład Immunologii Medycznej i Immunoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

W przebiegu choroby nowotworowej u pacjentów pojawić się mogą zaburzenia psychiczne o charakterze adaptacyjnym jako reakcja na zaistniałą sytuację chorobową, a także w wyniku patologicznych zmian do jakich dochodzi w organizmie w wyniku postępującego procesu degeneracyjnego. Niektórzy pacjenci przejawiają choroby psychiczne współistniejące niezależnie od nowotworu. Jednak u większości zaburzenia te są związane z zaistnieniem czynników onkologicznych. Do zaburzeń psychicznych, które najczęściej pojawiają się w nowotworach należą: depresja i zaburzenia lękowe, następnie zaburzenia świadomości, a także zaburzenia psychoorganiczne i psychotyczne. Patologiczne objawy psychiczne ze strony chorego znacznie utrudniają komunikację pomiędzy pacjentem a lekarzem, ograniczają możliwości chorego w zakresie wyrażania własnych potrzeb czy określenia doznań bólowych. Co więcej w przypadku guzów mózgu często wyprzedzają one pojawienie się ogniskowych objawów neurologicznych. Dlatego tak ważna jest ich wczesna diagnoza u pacjentów onkologicznych i wprowadzenie odpowiedniej terapii farmakologicznej lub wsparcia psychologicznego.

Abstract

In the course of neoplastic disease in patients mental adaptation disorders can appear, being the response to the situation of severe disease and also as a result of pathological changes which are caused in organism by progressive degenerative process. Some patients suffer from mental disorders which exist irrespective of tumour. However in most of them these disturbances are related with oncological factors. Mental disorders which most often appear in the course of neoplasms are: depression and anxiety disorders, also disorders of consciousness, psychoorganic and psychotic disorders. Pathological psychic symptoms manifested by patients hamper communication between the patient and the doctor and also limit the ill person's possibilities to express own needs and describe pain. Moreover in case of brain tumours, psychic symptoms often appear before focal neurological symptoms. Therefore it's very important to diagnose them early in oncological patients and initiate suitable pharmacological therapy and psychological support.

Słowa kluczowe

nowotwór, guzy, zaburzenia psychiczne

Keywords

neoplasms, tumours, mental disorders

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30