Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Problem hipoglikemii w cukrzycy

The problem of diabetic hipoglycaemia

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 569-574

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Andrzej Nowakowski

Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Celem leczenia cukrzycy jest dobra kontrola metaboliczna choroby przy jednoczesnym unikaniu hipoglikemii. Hipoglikemia, będąca obniżeniem stężenia glukozy we krwi poniżej 55 mg/dl (3,0 mmol/l) jest nieodłącznym elementem w życiu każdego chorego na cukrzycę. Chory na cukrzycę w ciągu życia doświadcza setek, a niekiedy nawet tysięcy epizodów hipoglikemii zarówno bezobjawowych i objawowych.
Ciężkie niedocukrzenia mogą prowadzić do napadu drgawek, śpiączki, a nawet śmierci. Zwiększają również ryzyko urazów po-wstałych w ich następstwie. Nawracające ciężkie epizody hipoglikemii mogą prowadzić do zmian zachowania, a także powodować pogorszenie funkcji poznawczych. Epizody hipoglikemii częściej dotyczą chorych na cukrzycę typu 1, jednakże wraz z czasem trwania cukrzycy typu 2, częstość ich występowania istotnie wzrasta, a ich ryzyko zbliża się do tego, jakie jest w cukrzycy typu 1.
Występowanie niedocukrzeń pogarsza jakość życia chorych. Problem hipoglikemii w cukrzycy dotyczy szczególnie dzieci, ich rodziców oraz osób starszych. Konsekwencją powtarzających się hipoglikemii jest częstsze występowanie objawów depresji i lęku. Hipoglikemia stanowi również jeden z głównych czynników ograniczających prawidłową kontrolę glikemii pacjentów. Dążenie do wartości docelowych glikemii powinno być w wielu przypadkach indywidualizowane. Złagodzenie kryteriów wyrównania gospodarki węglowodanowej w przypadku osób starszych może nie być wystarczającym działaniem mającym na celu zapobieganie incydentom hipoglikemii. Dodatkowym postępowaniem, które skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia niedocukrzeń wśród chorych są działania edukacyjne.

Abstract

The major goal in treating diabetes is the effective metabolic control of the disease as well as avoiding hypoglycaemia. Hypoglycaemia is an abnormally diminished content of glucose in the blood (below 55 mg/dl (3.0 m/M)) and an intrinsic element in every diabetic’s life. Diabetics experience hundreds or even thousands symptomatic and asymptomatic hypoglycaemic episodes throughout their lives.
Acute hypoglycaemic episodes may lead to convulsions, coma or even death. They increase the risk of trauma resulting from those episodes. Recurrent acute hypoglycaemic episodes may lead to changes in behaviour as well as cause the worsening of cognitive functions. Episodes of hypoglycaemia occur more often in people suffering from diabetes type 1, however the frequency of those episodes significantly increases with the duration of diabetes type 2 and the risk of occurrence of those episodes approaches the risk present in diabetes type 1.
The occurrence of hypoglycaemia worsen the quality of patient’s life. The problem of hypoglycaemia in diabetes particularly con-cerns children, their parents and elderly people. The consequence of recurrent hypoglycaemia is more frequent occurrence of depression and anxiety symptoms. Hypoglycaemia is also one of the main factors limiting the correct control of glycaemia in patients. Striving to achieve glycaemic targets should be individualised in many cases. Moderating the criteria of balancing carbohydrate metabolism in the case of elderly people may not be efficient to prevent hypoglycaemic incidents. An additional proceeding to effectively limit the risk of hypoglycaemic incidents among patients is educational activity.

Słowa kluczowe

cukrzyca, hipoglikemia, niedocukrzenie, ostre powikłania cukrzycy

Keywords

diabetes, hypoglycaemia, low blood sugar, acute complications of diabetes

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31