Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Methods of apoptosis detection

Metody wykrywania apoptozy

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 580-583

Agnieszka Pedrycz1, Piotr Siermontowski2, Marcin Orłowski3

1 Department of Histology and Embryology Medical University in Lublin
2 Department of Maritime & Hyperbaric, Medicine Military Institute of Medicine, Gdynia
3 Centrum of Diagnosis and Therapy of Digestive System’s Diseases Gdynia
 

Abstract

The aim of present study was analyze of methods of apoptosis detection. We described methods detecting single apoptotic cells and their populations. In those methods we showed: single cell gel electrophoresis (SCGE), apoptotic cell identification using transmission electron microscopy (TEM) and light microscopy; method based on assessment of changes in the apoptotic cell membrane; method based on Caspase 3 activity examination. The other methods exanimate releasing of cytochrome C from the mitochondria and detecting of DNA fragmentation. We described as well flow cytometry (flow cytophotometry). The manuscript was the most focused on immunohistochemical method.


Streszczenie

Celem niniejszej pracy była analiza metod wykrywających apoptozę. Opisaliśmy metody wykrywające zarówno pojedyncze ko-mórki apoptotyczne jak i populacje takich komórek. Wśród metod pokazaliśmy metodę kometową, identyfikacje komórek przy użyciu mikroskopu transmisyjnego elektronowego i mikroskopu świetlnego; metodę opartą na ocenie zmian w błonie komórkowej komórki apoptotycznej; metodę opartą na ocenie aktywności kaspazy 3. Przeanalizowaliśmy metody wykrywające fragmentację DNA. Opisaliśmy cytometrię przepływową. Artykuł największą uwagę zwraca na metodę immunohistochemiczną

Słowa kluczowe

apoptoza, metody wykrywania

Keywords

apoptosis, methods of detection

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30