Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Iron deficiency anemia

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 590-594

Grażyna Orlicz- Szczęsna, Justyna Żelazowska-Posiej, Katarzyna Kucharska

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA) jest najczęściej występującym rodzajem anemii. Może ona wynikać z nadmiernej utraty żelaza, nieprawidłowego wchłaniania, niedostatecznego dowozu lub wzrostu zapotrzebowania na ten pierwiastek. Niedokrwistość ta jest szczególnie częsta w krajach rozwijających się. Narażony na jej wystąpienie jest duży odsetek populacji, zwłaszcza niemowlęta, dzieci, osoby w wieku dojrzewania, kobiety ciężarne, osoby starsze i chorzy z zaburzeniami odżywiania. Anemię z niedoboru żelaza rozpoznajemy na podstawie badań laboratoryjnych - morfologii krwi, oceny parametrów gospodarki żelaza oraz niekiedy trepanobiopsji. Stwierdzenie niskiego poziomu żelaza obliguje do wykonania badań dodatkowych, w celu określenia jego przyczyny, a także do różnicowania z innymi niedokrwistościami, powodującymi podobne zmiany morfologiczne. W leczeniu anemii z niedoboru żelaza dostępne są preparaty doustne i dożylne.


Abstract

Iron deficiency anemiais the mostcommon type ofanemia. It canresult fromexcessive loss ofiron, poor absorption, inadequate supplyor an increaseddemand forthis element. Anemiais particularly common indeveloping countries. A largenumber of the population is exposed to its occurrence, especially infants, children, people inthe age of puberty, pregnant women, the elderly and patientswith eating disorders. Iron deficiencyanemiais recognizedon the basisof laboratory tests - blood count, assessment of iron metabolism parameters andsometimes bone marrow biopsy. Determination of low levels of ironobligesto performadditional teststo findits cause, and also to differentiatewith otheranaemias, causingsimilarmorphological changes. Oral and intravenousmedications are available in the treatment of iron deficiency anemia.

Słowa kluczowe

niedokrwistość, niedobór żelaza, leczenie

Keywords

anemia, iron deficiency, treatment

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31