Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Zaburzeń Odżywiania oraz Obrazu Własnego Ciała u Mężczyzn (KBZOM II)

Psychometric Properties of Eating Disorders and Body Image Questionnaire for Men (KBZOM II)

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(1): 18-24

Beata Pawłowska1, Zofia Stankiewicz2, Emilia Potembska3

1Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Pracy w Płocku, Oddział w Warszawie
3Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki prac, poświęconych budowie i określeniu właściwości psychometrycznych Kwestionariusza do Badania Zaburzeń Odżywiania oraz Obrazu Własnego Ciała u Mężczyzn (KBZOM II), który jest rozszerzoną, drugą wersją Kwestionariu-sza do Badania Zaburzeń Odżywiania u Mężczyzn (KBZOM), autorstwa Pawłowskiej i Stankiewicz. Kwestionariusz KBZOM II składa się z 50 itemów i wyjaśnia 63% wariancji. Kwestionariusz tworzą następujące skale: Koncentracja na masie mięśniowej, Radzenie sobie z emocjami poprzez objadanie się, Negatywny obraz ciała związany z poczuciem posiadania nadmiernej masy ciała, Uzależnienie od tre-ningów, Negatywny obraz ciała związany z poczuciem posiadania za mało umięśnionej sylwetki, Przeczyszczanie się, Akceptacja społeczna. Współczynniki rzetelności α Cronbacha, dla poszczególnych skal KBZOM II są wysokie i osiągają wartości od 0,93 do 0,72. Kwestiona-riusz (KBZOM II) stanowi krótkie, posiadające dobre właściwości psychometryczne narzędzie, służące do badania różnych wymiarów zaburzonych postaw wobec odżywiania oraz obrazu własnego ciała u mężczyzn.

Abstract

The article presents results of work on construction and determination of psychometric properties of Eating Disorders and Body Image Questionnaire for Men (KBZOM II), which is the second, extended version of Eating Disorder Questionnaire for Men (KBZOM), created by Pawłowska and Stankiewicz. KBZOM II questionnaire consists of 50 items and explained 63% of the variance. The questionnaire is formed by the following scales: Concentration on muscle mass, Overeating and coping with emotions, Negative body image associated with the sense of having excess body weight, Exercise addiction, Negative body image associated with the feeling of being not muscu-lar enough, Purging, Social acceptance. Cronbach's alpha reliability coefficients for the various scales of KBZOM II are high and reach values of 0,93 to 0,72. The Questionnaire (KBZOM II) is short tool with good psychometric properties, used to study various dimensions of disordered attitudes towards eating and body image in men.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania u mężczyzn, kwestionariusz

Keywords

eating disorders in men, questionnaire

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30