Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Kultura a zaburzenia psychiczne

Culture and mental disorders

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(1): 39-43

Anna Grzywa1, Justyna Morylowska-Topolska1, Marek Gronkowski2

1 Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Oddział Psychiatryczny SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Streszczenie

Psychiatria kulturowa jest dziedziną psychiatrii, która zajmuje się epidemiologią, etiologią, patogenezą, symptomatologią i leczeniem zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem wpływów kulturowych i warunków środowiska. Pojęcie psychiatrii kulturowej jest nadrzędne w stosunku do terminów psychiatria transkulturowa, psychiatria porównawcza czy etnopsychiatria. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z psychiatrią kulturową, dotyczących specyfiki zaburzeń psychicznych, uwarunkowanych kulturowo oraz zespołów występujących jedynie w określonych grupach etnicznych. Pewne odrębności, co do częstości oraz nasilenia poszczegól-nych objawów, mogą występować w wielu zaburzeniach psychicznych, takich jak psychozy z kręgu schizofrenii, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe czy też uzależnienia. Ciekawym zagadnieniem są zespoły chorobowe występujące jedynie w specyficznych grupach etnicznych. Do najbardziej znanych należą: koro, amok, dhat, latah i windigo.

Abstract

Cultural psychiatry is an area of psychiatry focusing on epidemiology, etiology, pathogenesis, symptomatology and treatment of psychiatric disorders taking into account the influence of culture and environmental conditions. The term cultural psychiatry is superior to terms transcultural psychiatry, comparative psychiatry or ethnopsychiatry. Transcultural psychiatry focuses on the study of characteristics of mental disorders, whereas comparative psychiatry concentrates on the differences in psychopathology determined by cultural differences. The field of psychiatry called ethnopsychiatry (cultural psychiatry) focuses on studying the exotic types of mental disorders and establishing their possible connection with ethnic variables.
The aim of this article is to approach the issue connected to cultural psychiatry regarding the specific character of mental disorders, which are conditioned culturally or syndromes existing only in particular ethnic groups. Several distinctions in frequency and severity of particular symptoms can exist in many psychiatric disorders, such as schizophrenic psychosis, mood disorders, anxiety disorders or addictions. Syndromes existing only in particular ethnic groups consist a very interesting topic. The best known ones include: koro, amok, dhat, latah and windigo.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

psychiatria kulturowa, etnopsychiatria, psychozy egzotyczne

Keywords

cultural psychiatry, ethnopsychiatry

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30