Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Culture and mental disorders

Kultura a zaburzenia psychiczne

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(1): 44-48

Anna Grzywa1, Justyna Morylowska-Topolska1, Marek Gronkowski2

1 Department of Psychiatry Medical University of Lublin
2 Department of Psychiatry SPZ ZOZ Nowa Dęba

Streszczenie

Psychiatria kulturowa jest dziedziną psychiatrii, która zajmuje się epidemiologią, etiologią, patogenezą, symptomatologią i leczeniem zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem wpływów kulturowych i warunków środowiska. Pojęcie psychiatrii kulturowej jest nadrzędne w stosunku do terminów psychiatria transkulturowa, psychiatria porównawcza czy etnopsychiatria. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z psychiatrią kulturową, dotyczących specyfiki zaburzeń psychicznych, uwarunkowanych kulturowo oraz zespołów występujących jedynie w określonych grupach etnicznych. Pewne odrębności, co do częstości oraz nasilenia poszczegól-nych objawów, mogą występować w wielu zaburzeniach psychicznych, takich jak psychozy z kręgu schizofrenii, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe czy też uzależnienia. Ciekawym zagadnieniem są zespoły chorobowe występujące jedynie w specyficznych grupach etnicznych. Do najbardziej znanych należą: koro, amok, dhat, latah i windigo.

Abstract

Cultural psychiatry is an area of psychiatry focusing on epidemiology, aetiology, pathogenesis, symptomatology and treatment of psychiatric disorders taking into account the influence of culture and environmental conditions. The term cultural psychiatry is superior to terms: transcultural psychiatry, comparative psychiatry or ethnopsychiatry. Transcultural psychiatry focuses on the study of charac-teristics of mental disorders, whereas comparative psychiatry concentrates on the differences in psychopathology determined by cultural differences. The field of psychiatry called ethnopsychiatry (cultural psychiatry) focuses on studying the exotic types of mental disorders and establishing their possible connection with ethnic variables.
The aim of this article is to approach the issue connected to cultural psychiatry regarding the specific character of mental disorders, which are conditioned culturally or syndromes existing only in particular ethnic groups. Several distinctions in frequency and severity of particular symptoms can exist in many psychiatric disorders, such as schizophrenic psychosis, mood disorders, anxiety disorders or addictions. Syndromes existing only in particular ethnic groups consist a very interesting topic. The best known ones include: koro, amok, dhat, latah and windigo.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

psychiatria kulturowa, etnopsychiatria, psychozy egzotyczne

Keywords

cultural psychiatry, ethnopsychiatry, exotic psychosis

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30