Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rehabilitacja psychiatryczna osób z rozpoznaniem schizofrenii – przegląd wybranych metod

Psychiatric rehabilitation in schizophrenia – a review of chosen methods

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(1): 49-53

Paula Fijałkowska1, Edward Lewczuk2, Beata Pawłowska3

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie
Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie różnych rodzajów oddziaływań rehabilitacyjnych przeznaczonych dla pacjentów z rozpo-znaniem schizofrenii. Osoby chorujące psychicznie doświadczają licznych trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym. Próbą przeciwdziałania ich społecznemu wykluczeniu są środowiskowe programy wsparcia społecznego.
Do specyficznych form pomocy przedstawionych w artykule należą Oddziały Psychiatryczne Dzienne i Oddziały Rehabilitacji Psychiatrycznej.
Podstawowymi formami rehabilitacji są: treningi umiejętności, psychoedukacja, psychoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, obozy terapeutyczne.
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie pracy, która umożliwia jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz jest skutecznym narzędziem w walce z chorobą. Odpowiedzią na potrzebę rehabilitacji zawodowej są opisane w artykule Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ).

Na poprawę obrazu osób chorych psychicznie w społeczeństwie ma wpływ realizowana w Polsce kampania społeczna pod nazwą ,,Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.


Abstract

The aim of this article is to present different types of rehabilitation techniques aimed at patients with diagnosed schizophre-nia. People with mental disorders experience numerous problems both as individuals and as members of society and social support programmes are meant to counteract their social exclusion.
The article presents such forms of help as Psychiatric Day-Care Units and Psychiatric Rehabilitation Wards, which offer skills training, psychoeducation, physical rehabilitation and therapeutic camps.
The article stresses the importance of work, which allows individuals to integrate into the society and is an effective therapeutic tool.
Vocational rehabilitation can be provided by therapy workshops and, later on in the process, by institutions of vocational activity, which offer career counseling.
The perception of people with mental disorders has changed as a result of a social campaign run in Poland, called ‘Open the Doors – Schizophrenia’.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

rehabilitacja psychiatryczna, schizofrenia

Keywords

psychiatric rehabilitation, schizophrenia

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30