Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

O istocie choroby piętrowo-dyssolucyjnej

On the essence of the dyssolutional disorder

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):69-72

Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Janusz Perzyński

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Schizofrenia, nazwana przez twórcę teorii psychofizjologicznej Jana Mazurkiewicza, chorobą piętrowo-dyssolucyjną jest powolnym, przewlekłym procesem chorobowym, w którym na skutek uszkodzenia najwyższych ewolucyjnie pięter układu nerwowego ujawniają się, zmienione przez chorobę czynności ewolucyjne niższe, przyjmując postać objawów psychotycznych np. urojeń czy halucynacji. Przez wiele miesięcy a czasem i lat, choroba rozwija się w sposób skryty, przyjmując postać tzw. fazy prepsychotycznej. Ujawnienie się psychozy skutkuje na ogół hospitalizacją. Jan Mazurkiewicz wyróżnia dwie kategorie symptomów. Objawy wytwórcze jak np. halucynacje poddają się farmakoterapii. Problemem są oporne na leczenie, objawy ubytkowe (negatywne), które mogą ujawniać się dopiero po ustąpieniu ostrej fazy choroby. Są one następstwem uszkodzenia głównie życia uczuciowego chorych, co skutkuje zmianą struktury osobowości. Przedstawiono dorobek lubelskiej Kliniki Psychiatrii dotyczący diagnozowania objawów stanowiących istotę schizofrenii tj. zmian charakterologicznych. Opisane przez M. Kaczyńskiego zmiany charakterologiczne wczesnej schizofrenii, wzbogacane dodatkowo wynikami badań prowadzonych, przez wiele lat, przez pracowników Kliniki, pozwalają na szybkie, nawet już w okresie prepsychotycznym, rozpoznanie choroby i opracowanie odpowiedniego programu leczniczo-resocjalizacyjnego.

Abstract

Schizophrenia, which the author of the psychophysiological theory, Jan Mazurkiewicz, calls the dyssolutional disorder, is a slow-progressing, chronic disease. In schizophrenia, impairment of the evolutionarily highest level structures of the nervous system leads to pathological changes in evolutionarily lower functions, which manifest themselves as psychotic symptoms, e.g., delusions or hallucinations. For many months, and sometimes even years, the disease develops insidiously, taking the form of the so-called pre-psychotic phase. When psychosis manifests itself, hospitalization is generally required. Mazurkiewicz distinguishes two categories of symptoms. Positive symptoms, such as hallucinations, respond well to medication. More problematic are refractory deficit (negative) symptoms, which may become manifested only after remission of the acute phase of the disease. They are a consequence of the devastation of patients’ emotional life, which results in a changed personality structure. This article presents the achievements of the Lublin Department of Psychiatry in diagnosing the symptoms which represent the essence of schizophrenia, i.e. character changes. Kaczyński’s description of changes of character in early schizophrenia, enriched with results of research conducted for many years by the staff of the Department, enable fast diagnosis and development of a suitable treatment and social rehabilitation program.

Słowa kluczowe

schizofrenia, choroba dyssolucyjna

Keywords

schizophrenia, dyssolutional disorder

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30