Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Depression amongst medical students

Depresja wśród studentów medycyny

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):89-92

Jolanta Masiak1, Nita Gupta2, Hanna Karakuła1, Adam Perzyński1, Brian E. Wallace2

1 Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie
2 Koło Naukowe Studentów Anglojęzycznych przy Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Abstract
For two decades the information concerning the state of mental health and particularly depression among medical students has been more and more alarming. Research shows that one quarter of medical students in USA suffer symptoms of mental disorder. The students are under significant training stress which can cause subjective distress and influence physical health. According to some data the number of the depressive disorders among the medical students is doubled compared to general population. The prevalence of the depressive disorders increases over the course of the medical school. Furthermore, although medical students are taught to view mental health disorders in a manner similar to any other disease, depressed students tend to associate a significant stigma with depression when it comes to coping with their own personal mental health issues. They also underestimated the risk of depression among their population. For those reasons despite the availability of effective medications and confidential mental health services, medical students with depression remain undiagnosed and undertreated. The increased prevalence of depression among medical students and the under diagnosis of the disorder in this population has many important consequences that extend beyond the individual student. This paper examines the prevalence of depression amongst medical students, some of the reasons and consequences of their decreased treatment and proposed solutions to help alleviate this burden.


Streszczenie

W ciągu ostatnich dwóch dziesiątków lat pojawiło się szereg informacji dotyczących zdrowia psychicznego a szczególnie objawów depresji wśród studentów medycyny. Wyniki badań wskazują na to, że jedna czwarta studentów medycyny w USA wykazuje objawy zaburzeń psychicznych. Należy także podkreślić, że studenci ci przeżywają studia a szczególnie różnorodne formy ewaluacji jako sytu-ację stresową, która może oddziaływać na stan psychiczny i zdrowie fizyczne. Niektóre dane wskazują, że zaburzenia depresyjne wśród studentów medycyny są dwukrotnie częstsze niż w ogólnej populacji, zaś ich rozpowszechnienie wzrasta w czasie studiów. Mimo, że studenci medycyny są uczeni traktowania zaburzeń psychicznych podobnie jak zaburzeń somatycznych, nie chroni to studentów depre-syjnych przed obawą przed stygmatyzacją i ewentualnym negatywnym wpływem tego rozpoznania na ich obecne osiągnięcia na uczelni a także ich przyszłość zawodową. Studenci medycyny niedoszacowują rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych we własnej populacji, stąd mimo dostępności skutecznych form leczenia studenci medycyny z zaburzeniami depresyjnymi są w znacznym stopniu niediagno-zowani i w związku z tym nieleczeni. Konsekwencje zwiększonego występowania zaburzeń depresyjnych wśród studentów medycyny i nieprawidłowości w zakresie diagnostyki i leczenia mają wiele istotnych konsekwencji w wymiarze także społecznym. W niniejszej publikacji omawiane jest rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych wśród studentów medycyny, przyczyny, konsekwencje niedosta-tecznego leczenia a także możliwości poprawy sytuacji w tym zakresie.

Słowa kluczowe

studenci medycyny, depresja, stygmatyzacja

Keywords

medical students, depression, under treatment, under diagnosis, stigma

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31