Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach psychiatrycznych

Aggressive behavior of patients towards nurse personnel employed in psychiatric wards

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):93-97

Renata Markiewicz

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego UM w Lublinie
 

Streszczenie

W pracy dokonano analizy zachowań agresywnych przejawianych przez pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych w stosunku do personelu pielęgniarskiego sprawującego opiekę. W badaniach uwzględniono staż pracy pielęgniarek w zawodzie, kwalifikacje zawodowe, sposób reagowania pielęgniarek związany z agresywnym zachowaniem pacjentów, najczęściej doznawane przez pielęgniarki urazy, przyczyny zachowań agresywnych pacjentów oraz wpływ tych zachowań na dalszą kontynuację pracy pielęgniarek po zaistniałym incydencie

Abstract

In this paper the aggressive behavior of patients hospitalized in psychiatric wards towards the nurse personnel was analyzed. The study considered nurses’ seniority, qualifications, different types of reactions when exposed to patients’ aggressive behavior, most common injuries. Also the causes for the patients’ aggressive behavior and the influence of these incidences on nurses’ work/ continuity were studied.

Słowa kluczowe

zachowania agresywne pacjentów, personel pielęgniarski

Keywords

patients’ aggressive behavior, nurse personnel

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31