Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zespół stresu pourazowego – rys historyczny, terminologia, metody pomiaru

Posttraumatic stress disorder – history, terminology, measurement methods

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):109-114

Marta Makara-Studzińska1, Iwona Partyka2, Piotr Ziemecki3

1 Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie

Streszczenie

Zespół stresu pourazowego - PTSD (ang. posttraumatic stress disorder) jest zaburzeniem lękowym występującym u osób narażonych na zdarzenie traumatyczne. Obraz PTSD zależy od wielu czynników pretraumatycznych, rodzaju działającego czynnika, a także od okoliczności występujących po ekspozycji takich jak wsparcie czy pomoc specjalistyczna. Mimo, że pojęcie zespołu stresu pourazowego wprowadzono do kategorii diagnostycznych w latach osiemdziesiątych, sama obecność tego zaburzenia towarzyszyła ludzkości od jej początku. Znalazło to swoje odbicie w literaturze, a także w obserwacjach medycznych. Przez lata zmieniało się rozumienie i postrzeganie PTSD, co powodowało ewolucję definicji zaburzenia po stresie traumatycznym. Miało to swój wyraz w stosowanych powszechnie klasyfikacjach diagnostycznych ICD czy DSM.
Procesowi temu towarzyszyło rozwijanie narzędzi pomiaru przydatnych w diagnozie jak i pozwalających na dalsze badania. Różnorodność opracowanych dotychczas metod, pozwala na coraz bardziej obiektywne i dokładne diagnozowanie zaburzenia.

Abstract

Posttraumatic stress disorder - PTSD is an anxiety disorder occurring in people exposed to a traumatic event. Disorder symptoms must occur after the traumatic event, cannot overtake it.
The picture of PTSD depends on many pretraumatic factors, the type of acting factors and the circumstances of the exposure such as support and expert assistance.
Although the concept of PTSD diagnostic category was introduced in the 1980s, this disorder accompanied humanity since its beginnings, because for centuries humanity met traumatic events that caused fear and anxiety. There were wars, traffic accidents or natural disasters. This has been described in the literature, as well as in medical observations. Over the years, the understanding and perception of PTSD has changed. That was the reason for evolution of definition and the idea of PTSD. Those changes were reflected in the commonly used diagnostic classifications of the ICD or DSM.
This process has been accompanied by the development of measurement tools used for diagnosis and for further research. The variety of methods developed so far, interviews and self-assessment questionnaires, allow for more objective and accurate diagnosis of the disorder.
Some of the tools such as the Mississippi Scale for Combat-Related PTSD are intended to diagnose veterans and have Polish validation, which allows to exam civilians while others are designed to test children (Children's PTSD Inventory).

 

Słowa kluczowe

zespół stresu pourazowego, rys historyczny, kryteria diagnostyczne

Keywords

posttraumatic stress disorder, historical background, diagnostic criteria

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31