Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

„Słodkie życie”, czyli blogujący cukrzycy

"The sweet life" - the blogging diabetics

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(2):134-137

Łukasz Łagód1, Barbara Jurkowska2, Grzegorz Nowicki3, Anna Dąbrowska4, Andrzej Prystupa5

1 Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny, UMCS Lublin
2 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
3 Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
4 Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin
5 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 

Streszczenie

W wyniku postępującej cyfryzacji i informatyzacji społeczeństwa zmienia się codzienna aktywność ludzi. Bardzo ciężko wyobrazić sobie świat bez komputerów, czy telefonów komórkowych. Zmiany te daje się zauważyć również w przypadku osób chorych, które to coraz częściej próbują diagnozować się same, szukając informacji w najdogodniejszym dla nich źródle – Internecie.
Ze względu na różnorodność środowisk internetowych autorzy postanowili bliżej przyjrzeć się jednemu z nich – blogom. Wybór ten podyktowany był swobodą publikowania treści oraz mechanizmem tworzenia powiązań społecznościowych (możliwych sieci wsparcia) pomiędzy użytkownikami blogów.
Na potrzeby niniejszego artykułu przeanalizowano treści zawarte w 30 blogach, prowadzonych przez internautów – cukrzyków, i dokonano próby systematyki blogerów, uwzględniając aspekty medyczne i psychologiczne. W artykule znajdziemy również charakte-rystykę choroby oraz krótki przegląd środowisk internetowych, gdzie chorzy mogą szukać informacji i wsparcia.


Abstract

Nowadays the daily activity of people is changing due to progressive digitization and computerization of the society. It is very dif-ficult to imagine the world without computers and mobile phones. The mentioned changes are also connected with patients who often make diagnosis by themselves, looking for some information on the Internet.
Many Internet environments have been described. The authors of this article have decided to analyze one of them- the blogs. The freedom of publication as well as the mechanism of building social connections and the possibility of creating support groups between bloggers, were the main factors which influenced choosing of the theme of this paper.
Thirty blogs, written by diabetics, were analyzed and divided into groups based on the presentation style of patient and disease. The medical as well as the psychological aspects of bloggers were taken into consideration. The Internet communities have been also reviewed, where patients, suffering from diabetes, can look for some information about their disease and find a support.

 

Słowa kluczowe

blogi internetowe, cukrzyca, wsparcie

Keywords

blogs, diabetes, support

Calendar

Maj 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31