Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Depresja psychotyczna czy schizofrenia?

Psychotic depression or schizophrenia?

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3):157-159

Janusz Perzyński, Monika Michalak, Aneta Perzyńska-Starkiewicz

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Depresja endogenna może stwarzać problemy diagnostyczne gdy zamaskowana jest np. – jak obserwowano to w lubelskiej Klinice Psychiatrii – urojeniami ciąży, kleptomanią czy zespołami euforycznymi w następstwie uszkodzenia mózgu. Atypowe depresje z towa-rzyszącymi cechami zespołów urojeniowych czy zaburzeniami popędowymi bywają błędnie diagnozowane jako schizofrenia. Przypadek taki obserwowano przed sześcioma laty także w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Opisując ten przypadek wydawało się, że jest to zdarze-nie incydentalne. W ostatnim roku jednak weryfikację błędnie rozpoznanej schizofrenii u chorych na depresję endogenną przeprowa-dzono u kilkunastu pacjentów. Dlatego też opisano kolejną pacjentkę z nieprawidłowym rozpoznaniem schizofrenii, wskazując na najczęstsze błędy popełniane przez lekarzy psychiatrów.

Abstract

Endogenous depression may pose diagnostic problems when it is masked, as observed at the Lublin Department of Psychiatry, by pseudocyesis, kleptomania or euphoric syndromes caused by brain damage. Atypical depressions accompanied by delusional syn-dromes or drive disorders are sometimes incorrectly diagnosed as schizophrenia. A case of this kind was observed six years ago at the Department of Psychiatry in Lublin. At the time the case was being described, it seemed to be an incidental event. However, a dozen of cases of endogenous depression wrongly diagnosed as schizophrenia have been verified in the last year. For that reason another patient with an incorrect diagnosis of schizophrenia was described with an indication of the most frequent errors committed by psychiatrists.

Słowa kluczowe

schizofrenia, depresja, różnicowanie

Keywords

schizophrenia, depression, differental diagnosis

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30