Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Intensywność korzystania z Internetu i funkcjonowanie w szkole młodzieży licealnej

Internet use intensity by high school adolescents versus their functioning at school

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3):160-168

Marzena Wróblewska, Maria Chuchra

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Streszczenie

W związku ze wzrastającą liczbą młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem od Internetu, w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące problemy badawcze: W jaki sposób młodzież korzysta z Internetu i czy w jej aktywności w sieci zauważa się symptomy niepokojące? Czy płeć różnicuje intensywność korzystania z Internetu? Czy i jak korzystanie z Internetu rzutuje na funkcjonowanie uczniów w szkole? Odpowiedzi na postawione pytania poszukiwano na podstawie analizy wyników badań 136 uczniów klas licealnych kwestionariuszem ankiety, zbudowanym specjalnie w tym celu. Wyniki badań ujawniły, że znaczna część badanej młodzieży wykazuje niepokojące symptomy, mogące świadczyć o zagrożeniu uzależnieniem od Internetu. Bardziej zagrożeni uzależnieniem są chłopcy niż dziewczęta. Intensywność korzystania z Internetu rzutuje na funkcjonowanie uczniów w szkole. Częste i długie korzystanie z sieci w godzinach nocnych sprawia, że niektórzy uczniowie są senni na lekcjach. Jedna czwarta licealistów przyznała się do częstego obniżenia ocen z powodu zbyt długiego czasu korzystania z Internetu, a prawie co dziesiątemu uczniowi zdarzyło się opuścić lekcje z powodu aktywności w sieci.


Abstract

Due to an increasing number of adolescents addicted to the Internet and showing a risk of developing such an addiction, an at-tempt has been made in the present article to answer the following research problems:
In what way do adolescents use the Internet and are there any worrying symptoms of their activity? Does the gender differentiate the intensity of the Internet use?
Does the Internet use affect functioning students at school and if so, in what way?
We tried to answer the above problems based on the analysis of the research involving 136 high school students by using a questionnaire that was designed for this particular purpose. The research results demonstrated worrying symptoms shown by the examined adolescents pointing to the risk of developing the Internet addiction. It is the boys who are more prone to the addiction as compared to the girls. The intensity of Internet use affects functioning of students at school. Frequent staying online for long hours at night makes some students sleepy during the classes at school. One fourth of the high school students admit that their performance at school is often lowered as a result of spending too much time on the web and almost every tenth student admits having missed school due to being online.

Słowa kluczowe

Internet, młodzież, szkoła

Keywords

Internet, adolescents, school

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30