Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Percepcja czasu przez osoby zdrowe i chore na schizofrenię

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3):177-186

Mariola Stecka

Katedra Psychologii Klinicznej Dorosłego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 

Streszczenie

Cel. Porównanie grupy osób zdrowych (N=30) i chorych na schizofrenię (N=30) pod względem sposobu percepcji czasu. Badania miały wykazać, że obie grupy różnią się w sposobie odbioru czasu. Rozeznanie w sposobie percepcji czasu, ma na celu podniesienie jakości życia chorego i usprawnienie jego funkcjonowania psychospołecznego.
Metoda. W badaniach posłużono się Skalą Orientacji Temporalnej AION-2000 autorstwa C.S. Nosala i B. Bajcar (2004), oraz metryczkami socjodemograficznymi, oddzielnymi na osób z grupy klinicznej (osób chorych na schizofrenię) i grupy kontrolnej (osób zdro-wych).
Wyniki. Analiza wyników uzyskanych w badaniach wykazała, że istnieją różnicę w percepcji czasu pomiędzy grupą kliniczną i kontrolną, osoby zdrowe charakteryzują się większym skoncentrowaniem na przeszłości, w porównaniu do osób chorych, które wykazują większe poczucie destruktywności i niekontrolowalności czasu.
Wnioski. Osoby chore na schizofrenię, przejawiają trudności w dokonywaniu refleksji i analizy nad przeszłością. Osoby zdrowe postrzegają przyszłość pozytywnie w przeciwieństwie do osób chorych, którzy nie tylko mają trudność w tworzeniu planów, ale również częściej odczuwają czas, jako niszczący i niekontrolowalny.

Abstract

Aim. Comparison the time perspective between the group of healthy people (N=30) and the people with schizophrenia (N=30). In-vestigations showed, that both of groups are different in the way of experiencing the time. The aim of distinguishing the way of percep-tion of time, is to improve quality of life and psychosocial functioning in patients with schizophrenia.
Method. The method used in investigations was Temporal Orientation Questionnaire AION-2000 devised by C.S. Nosal and B. Baj-car (2004), as well as socio-demographic surveys, different for clinical group (people with schizophrenia) and supervisory group (healthy people).
Results. The analysis of results from the investigation showed, that there are differences in perception of time between group of clinical patients and supervisory group, healthy people are more concentrating on past, then people with schizophrenia, which are more focused on destructivity and non-controlling the time.
Conclusions. People with schizophrenia have difficulties in making reflections and analysis of the past. Healthy people perceive future as positive, in contrast to people with schizophrenia, who not only have problems with creating plans, but also often feel that time is destructive and non-controled.

Słowa kluczowe

percepcja czasu, schizofrenia, orientacja temporalna

Keywords

time perception, schizophrenia, time orientation

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30