Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zatrucia psylocyną i jej pochodnymi

Psilocin poisoning and its derivatives

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3):192-195

Magdalena Majewska1, Jarosław Szponar1, Hanna Karakuła2, Małgorzata Kołodziej1, Hanna Lewandowska-Stanek1

1 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, Regionalny Ośrodek Toksykologii Klinicznej
Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Streszczenie:
Halucynogenne działanie grzybów zawierających psylocynę i psylocybinę jest znane od wieków. Należą one do rodzajów: Conocy-be, Psylocibe, Gymnophilus oraz Panaeolus. Nazwa psylocyny wywodzi się z języka greckiego i w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle co „naga(psilo) głowa (cybe)”. W wielu kulturach grzyby te zażywane były w trakcie obrzędów rytualnych i mistycznych. Psylocyna używana jest głównie w celu wystąpienia tzw. tripów, czyli przyjemnych doznań halucynogennych, głównie pod postacią omamów wzrokowych. Może jednak powodować objawy niepożądane pod postacią: tachykardii, hipotonii, uszkodzeń narządowych, a nawet wystąpienie niechcianych „złych tripów” tzw. „bad trips”. W Polsce pomimo zakazu ich hodowli i stosowania wciąż są popularną używką głównie wśród osób młodych. Ostatnio coraz popularniejsze i bardziej dostępne na nielegalnym rynku są ich syntetyczne pochodne. Do nich zaliczana jest m.in. 4-Acetoksy-N,N-dimetylotryptamina, znana pod nazwą 4-AcO-DMT. W pracy przedstawiono główne objawy używania oraz zatrucia psylocyną i jej pochodnymi, a także zasady postępowania w ostrych zatruciach. Ponadto opisano przypadek 16-letniego pacjenta hospitalizowanego w Regionalnym Ośrodku Toksykologii Klinicznej w Lublinie z powodu zatrucia substancją psycho-stymulującą 4-AcO-DMT.

Abstract

Hallucinogenic mushrooms containing psilocin action and psilocybin has been known for centuries. They belong to the genera: Conocybe, Psylocibe, Gymnophilus and Panaeolus. Psilocin name is derived from Greek and loosely translated means "naked (psilo) head (Cybe)". In many cultures of these fungi were abused during the ritual and mystical rites. Psilocin is used mainly in order to apply the so-called. Tripping, or hallucinogenic pleasurable sensations, mainly in the form of visual hallucinations. However, it can cause side effects in the form of: tachycardia, hypotension, organ damage, and even the occurrence of unwanted "bad Tripping" so-called. "Bad trips". In Poland, despite the ban on their cultivation and use are still popular stimulant mainly among young people. Recently, more popular and more available on the illicit market are their synthetic derivatives. These include, among others 4-Acetoxy-N, N-dimethyltryptamine, known as 4-AcO-DMT. The paper presents the main symptoms of intoxication use and psilocin and its derivatives, as well as the rules of conduct in acute poisonings. Furthermore, a case of a 16-year-old patient hospitalized at the Regional Center of Clinical Toxicology in Lublin due to substance intoxication psychostimulants 4-AcO-DMT.

Słowa kluczowe

psylocyna, 4-AcO-DMT, grzyby halucynogenne

Keywords

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30