Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Relacje w rodzinie a uzależnienie od gier komputerowych u młodzieży

Family relationships versus computer games addiction in adolescents

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(3): 196-208

Beata Pawłowska1, Ewa Dziurzyńska2

1Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie zależności występują między objawami uzależnienia od gier komputerowych a relacjami w rodzinie u młodzieży.
Materiał i metody. W pracy zastosowano Ankietę socjodemograficzną własnej konstrukcji, rewizję Kwestionariusza do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie II (KBZRR II), autorstwa Beaty Pawłowskiej oraz Ankietę do badania uzależnienia od gier komputerowych, autorstwa Ewy Starzyńskiej i Beaty Pawłowskiej. Wymienionymi metodami przebadano grupę 827 osób w wieku 14-19 lat.
Wyniki i wnioski. Otrzymane wyniki informują o występowaniu istotnych zależności między poczuciem braku akceptacji i odrzucenia przez rodziców, przekonaniem, że jedynie chore dzieci otrzymują od rodziców miłość, uwagę i wsparcie oraz doświadczaniem z ich strony przemocy psychicznej i fizycznej a objawami uzależnienia od gier komputerowych, wykorzystywaniem gier komputerowych jako ucieczki od konfliktów w rodzinie, sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zaspokojenia potrzeby wrażeń, agresji, dominacji oraz kompensacji niskiego poczucia własnej wartości.

Abstract

The aim of the work was to answer the question: what dependencies occur, if any, between the computer games addiction symptoms and relationships within a family of adolescents.
Material and methods. In the work the Sociodemographic questionnaire was used (designed by the author), the revised Questionnaire for the Research of Distorted Family Relationships II (Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie II) (KBZRR II) designed by Beata Pawłowska and the Computer Games Addiction Questionnaire designed by Ewa Starzyńska and Beata Pawłowska. The above methods were employed to examine a group pf 827 individuals aged 14-19 years.
Results and conclusions. The results obtained by the author show the occurrence of significant dependencies between the sense of lack of acceptance and rejection by parents, belief that only sick children get love, attention and support from their parents and experiencing from them psychological as well as physical violence versus the computer games addiction symptoms, use of computer games to escape from conflicts within a family, ways of coping with negative emotions, satisfaction of the need for adrenaline fuelled experience, aggression, dominance and compensation of the low self-esteem.

Słowa kluczowe

rodzina, gry komputerowe, uzależnienie od Internetu

Keywords

family, computer games, Internet addiction

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30