Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Suicidal ideation, tendencies, attempts and self-injuries in adolescents who are at risk of Internet addiction and who are ...

Myśli, tendencje i próby samobójcze oraz dokonywanie samouszkodzeń u młodzieży zagrożonejuzależnieniem od Internetu i telefonu komórkowego

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4): 259-262

Emilia Potembska

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Abstract

Suicidal ideation, tendencies, attempts and self-injuries in adolescents who are at risk of Internet addiction and who are addicted to the mobile phone
 
The aim of the work was the verification of the hypothesis assuming that adolescents who are at risk of Internet addiction and mobile phone addiction more often report suicidal ideation, plan suicide, attempt suicide and self-injure as compared to the adolescents who are not at risk of these behavioural addictions.
Material and methods. The group consisting of 291 junior high school students and high school students (188 girls and 103 boys) was examined using the Questionnaire designed by the authors, the Internet Addiction Test by Young and Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and Pawłowska.
Results and conclusions. Based on the obtained results the following conclusions were formulated:
1. Significantly more adolescents at risk of Internet addiction thought of committing suicide or planned suicide as compared to those were not at risk of Internet addiction
2. Significantly more adolescents at risk of Internet addiction self-injure as compared to those adolescents who are not at risk of Internet addiction.
3. Significantly more adolescents at risk of mobile phone addiction showed suicidal ideation and planned suicide as compared to those adolescents who are not at risk of this addiction.

4. Significantly more adolescents at risk of mobile phone addiction carried out self-harm as compared to those adolescents who are not at risk of this addiction.


Streszczenie

Celem pracy była weryfikacja hipotezy zakładającej, że młodzież zagrożona uzależnieniem od Internetu i telefonu komórkowego częściej zgłasza myśli samobójcze, planuje samobójstwo, podejmuje próby samobójcze i dokonuje samouszkodzeń niż młodzież niezagrożona tymi uzależnieniami behawioralnymi.
Materiał i metody. Grupę 2 91 u czniów g imnazjów i l iceów ( 188 d ziewcząt i 1 03 chłopców) przebadano: Ankietą w łasnej k onstrukcji, Internet Addiction Test autorstwa Young oraz Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej.
Wyniki i wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 
1. Istotnie więcej młodzieży zagrożonej niż niezagrożonej uzależnieniem od Internetu myślało o dokonaniu samobójstwa oraz planowało samobójstwo.
2. Istotnie więcej młodzieży zagrożonej niż niezagrożonej uzależnieniem od Internetu dokonuje samouszkodzeń. 
3. Młodzież zagrożona uzależnieniem od telefonu komórkowego istotnie częściej, niż młodzież niezagrożona tym uzależnieniem, myślała o dokonaniu samobójstwa oraz planowała samobójstwo.
4. Młodzież zagrożona uzależnieniem od telefonu komórkowego istotnie częściej, niż młodzież niezagrożona tym uzależnieniem dokonuje samouszkodzeń.

Słowa kluczowe

samobójstwo, samouszkodzenia, uzależnienie od Internetu, uzależnienie od telefonu komórkowego, młodzież

Keywords

suicide, self-injury, Internet addiction, mobile phone addiction, adolescents

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30