Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Potrzeby emocjonalne a korzystanie z portalu społecznościowego przez młodzież

Emotional needs and the use of social networking website by adolescents

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4): 263-267

Beata Pawłowska1, Monika Lekan2, Krzysztof Międlar3, Karolina Biały-Międlar4, Paula Fijałkowska5, Marta Landman2

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Oddział Psychiatryczny
Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie zależności występują między potrzebami emocjonalnymi a aktywnością wykazywaną przez młodzież na portalu Nasza Klasa? 
Badaniami objęto grupę 279 uczniów gimnazjów i liceów w wieku 13-18 lat, spośród której wyodrębniono 240 uczniów (169 dziewcząt i 71 chłopców) posiadających profil na portalu społecznościowym Nasza Klasa.
W pracy zastosowano następujące testy: Kwestionariusz socjodemograficzny własnej konstrukcji, Ankietę do badania uzależnienia od Internetu autorstwa Potembskiej oraz Test Przymiotnikowy Gougha i Heilbruna ACL, w opracowaniu Płużek.
Wyniki i wnioski:
1. Otrzymane wyniki badań informują o istotnych statystycznie zależnościach między wykorzystywaniem przez młodzież portalu Nasza Klasa do: komentowania zdjęć innych osób oraz zamieszczania zdjęć z wakacji a nasiloną potrzebą zmiany, zdobywania informacji o innych a nasiloną potrzebą podporządkowania się, chwalenia się a nasiloną potrzebą wytrwałości, porządku, rozumienia siebie i innych, zamieszczania na portalu zdjęć rodziny a potrzebą opiekowania się innymi, poniżania siebie i podporządkowania się.
2. Ponad dwukrotnie więcej dziewcząt niż chłopców ma profil na portalu Nasza Klasa.

Abstract

The aim of this work was to answer the following question: do any differences occur, if any, between emotional needs and activity shown by adolescents on Nasza Klasa [Classmates] social networking website?
The examined group consisted of 279 junior high school and high school students aged 13-18 years, out of which a group of 240 students (169 girls and 71 boys) was singled out who had a profile on Nasza Klasa social networking website.
In the research the following tests were used: the Socio-demographic Questionnaire designed by the authors, the Internet Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and the Adjective Check List by Gough and Heilbrun in the version by Płużek.
Results and conclusions:
1. The obtained results inform about statistically significant differences between the use of Nasza Klasa social networking website for the following purposes: making comments about photos of other people as well as submitting holiday photos and the intensified need for change, acquiring information about the others and the intensified need for deference, bragging and the intensified need for endurance, order and intraception, submitting family photos on the website and the need for nurturance, abasement and deference.
2. More than twice as many girls as boys have a profile on Nasza Klasa social networking website.

 

Słowa kluczowe

portal społecznościowy, potrzeby emocjonalne, młodzież

Keywords

emotional needs, social networking website, adolescents

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30