Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Nasilenie potrzeb emocjonalnych u kobiet z guzami jajnika i mięśniakami macicy

Intensification of emotional needs in women with ovarian tumours and uterine fibroids

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4): 268-273

Beata Pawłowska1, Krzysztof Międlar2, Karolina Biały-Międlar3, Monika Lekan4, Paula Fijałkowska5, Marta Landman4

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Oddział Psychiatryczny
3 Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
4 Samodzielny publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
5 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie różnice występują w zakresie nasilenia potrzeb emocjonalnych u kobiet z guzami jajnika, mięśniakami macicy i u kobiet zdrowych?
Grupę badaną stanowiło 60 pacjentek zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu łagodnego guza jajnika (30 kobiet) i mięśniaków macicy (30 kobiet). Średni wiek pacjentek wynosił 40 lat. 
W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Kwestionariusz Murray'a do badania potrzeb psychicznych oraz Kwestionariusz socjodemograficzny własnej konstrukcji.
Wyniki i wnioski:
1. Pacjentki, w porównaniu do kobiet zdrowych charakteryzuje znacząco bardziej nasilona potrzeba uzyskania pomocy, opieki, wsparcia, rady, pocieszenia, czułości, możliwości opowiedzenia o swoich kłopotach, cierpieniu oraz zmartwieniach.
2. Kobiety z mięśniakami macicy w porównaniu do kobiet z guzami jajnika charakteryzuje istotnie bardziej nasilona wrażliwość, konformizm, podatność na sugestię, chęć współpracy, potrzeba nawiązywania kontaktów interpersonalnych, współpracy, większe zaufanie do innych oraz nasilona potrzeba poszukiwania opieki, oparcia u innych.
3. Kobiety z mięśniakami macicy w porównaniu do kobiet zdrowych charakteryzuje znacząco bardziej nasilona potrzeba doznawania opieki, oparcia, pomocy, otrzymywania przywilejów, większy konformizm, uległość, chęć współpracy, unikania konfliktów, zaufanie do innych, potrzeba nawiązywania więzi emocjonalnej z ludźmi oraz użalania się nad sobą, litowania się nad sobą, wczuwania się we własne cierpienia oraz koncentracja na uszkodzeniach własnego ciała.

4. Między kobietami z guzami jajnika a kobietami zdrowymi nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie nasilenia potrzeb psychicznych.


Abstract

The objective of the study was to answer the question: do any dependencies occur, if any, as regards the intensification of emotional needs in women with ovarian tumours and uterine fibroids and in healthy women?
The examined group consisted of 60 patients qualified for surgery due to benign ovarian tumours (30 women) and uterine fibroids (30 women) as well as 30 healthy women. The average age of patients was 40 years.
The following research methods were used in the work: The Assessment of Psychological Needs Questionnaire by Murray and the Socio-demographic Questionnaire designed by the authors.
Results and conclusions:
1. As compared to healthy women, the patients with ovarian tumours and uterine fibroids are characterised by significantly more intensified need for succorance – seeking support, care, aid, comfort, tenderness, possibility of telling about their problems, suffering and worries.
2. As compared to the women with ovarian tumours, the patients with uterine fibroids are characterised by a significantly more intensified sensitivity, conformity, susceptibility to suggestion, willingness to co-operate, need for establishing interpersonal relationships, co-operation, trust in other people and intensified need for succorance.
3. As compared to healthy women, the patients with uterine fibroids show a significantly more intensified need for succorance, need for getting privileges, greater conformity, submissiveness, willingness to co-operate, to avoid conflicts, to rely on others, need for affiliation (establishing emotional ties with other people) and need for sympathy, self-pity, getting feel of own suffering and concentrating on the damage to their bodies.
4. No significant differences were found between the women with ovarian tumours and healthy women.

Słowa kluczowe

potrzeby emocjonalne, guzy jajnika, mięśniaki macicy

Keywords

emotional needs, ovarian tumours, uterine fibroids

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30