Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Metody do pomiaru przedchorobowego poziomu inteligencji

Methods to estimate premorbid intelligence

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4):277-283

Hanna Karakuła, Mariola Stecka, Paweł Pawełczak*

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
*Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Streszczenie

W ocenie neuropsychiatrycznej pacjenta istotną rolę stanowi szacowanie przedchorobowego poziomu funkcjonowania intelektualnego. Celem pracy był przegląd metod służących do pomiaru przedchorobowego poziomu inteligencji wraz z oceną ich rzetelności. Metody te zostały przedstawione w czterech grupach tematycznych dotyczących: zmiennych demograficznych, skali Wechslera WAIS-R, testów werbalnych oraz kombinacji różnych metod. Przegląd ten ułatwia dokonanie wyboru narzędzi do oceny przedchorobowego funkcjonowania intelektualnego, co może być użyteczne zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, w trakcie tworzenia odpowiednich programów rehabilitacyjno-leczniczych dla pacjentów z wtórnie obniżonym poziomem funkcjonowania intelektualnego przez czynniki chorobotwórcze.


Abstract

In the patient’s neuropsychiatric assessment it is important to evaluate the premorbid intelligence functioning. The aim of this study was the review of the methods used in estimating premorbid IQ and the evaluation of their reliability. Those methods were divided into four thematic groups concerned: with demographic variables, Wechsler’s scale WAIS-R, verbal tests and combination of various methods. This review allows choosing methods for the estimation of premorbid IQ, which can be useful in theory and in practice, during the formation of rehabilitation and treatment programs for patients with decline in intellectual functioning, caused by morbidity factors.

Słowa kluczowe

przedchorobowy iloraz inteligencji, NART, WAIS-R

Keywords

premorbid IQ, NART, WAIS-R

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30