Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Palenie tytoniu a ryzyko ponownej hospitalizacji u osób chorych na schizofrenię

Cigarettes smoking and the risk of rehospitalization in patients with schizophrenia

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2012; 13(4):284-290

Hanna Karakuła, Paweł Pawełczak*, Mariola Stecka

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
*Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 

Streszczenie

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną, w przebiegu której, pomimo prawidłowego leczenia, występuje wysokie ryzyko nawrotu, skutkujące często koniecznością hospitalizacji psychiatrycznej. Jednym z czynników mogących mieć wpływ na częstotliwość hospitalizacji u pacjentów chorych na schizofrenię jest palenie tytoniu. Liczne badania potwierdziły większy odsetek palaczy wśród chorych na schizofrenię, zarówno w porównaniu do pacjentów z innymi schorzeniami psychicznymi, jak i zdrowej populacji. Rozpowszechnienie uzależnienia od nikotyny wśród pacjentów chorych na schizofrenię tłumaczone jest między innymi związkiem z objawami chorobowymi oraz skutkami ubocznymi leczenia i związanymi z nimi próbami samoleczenia. U pacjentów palących tytoń obserwuje się bardziej ostry przebieg choroby, mniejsze nasilenie objawów negatywnych, gorsze funkcjonowanie przedchorobowe, większe ryzyko wystąpienia nawrotu schizofrenii i towarzyszących schorzeń somatycznych. Palenie tytoniu może również modyfikować przebieg schizofrenii poprzez 1) zmiany neurobiologiczne pod postacią zwiększenia aktywności dopaminergicznej, 2) indukcję enzymów odpowiedzialnych za metabolizm leków i związane z tym obniżenie stężenia neuroleptyków w surowicy krwi. Złożoność związków pomiędzy paleniem tytoniu a przebiegiem, obrazem schizofrenii i ryzykiem ponownej hospitalizacji nie pozwala wyciągnąć jednoznacznych wniosków i powinno skłaniać do dalszych badań w tym kierunku.

Abstract

Schizophrenia is a chronic mental disease which, in spite of adequate treatment, brings a high risk of relapse with frequent need for hospitalization. Among many factors affecting the frequency of hospitalization in patients diagnosed with schizophrenia, smoking cigarettes is one of them. Numerous research confirmed higher percentage of smoking schizophrenic patients as compared to patients suffering from other mental illnesses or healthy population. The prevalence of nicotine dependence among schizophrenic patients is explained, inter alia, by relationship with disease symptoms and side effects of the treatment and related attempts of self-medication. Lower premorbid functioning, more acute disease process, higher risk of relapse and somatic disease, are observed in smoking patients group diagnosed with schizophrenia. The course of schizophrenic process could be modified by smoking, through 1) neurobiological changes, as increasing of dopamine activity, 2) enzyme induction responsible for the drug metabolism, and related to this process changes of plasma concentration of neuroleptics. Complexity of the relation between smoking, course of schizophrenic process and risk of rehospitalisation, cannot draw definite conclusions and should be inspiration for further research.

Słowa kluczowe

schizofrenia, palenie tytoniu, hospitalizacja

Keywords

schizophrenia, smoking, hospitalization

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30