Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena jakości życia a radzenie sobie ze stresem u pacjentów z dysfunkcjami barku

Quality of Life Assessment and Coping with Stress in Patients with Shoulder Injuries

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(1): 14-18

Marta Tarczyńska1, Emilia Potembska2, Elżbieta Kowalska3, Jarosław Pić4, Barbara Kukuła5, Krzysztof Gawęda1, Zbigniew Dajewski3

1 Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
2 Klinika Psychiatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
3 NZOZ Arthros, Nałęczów Al. Kasztanowa 6
4 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.
5 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa-Żoliborz

Streszczenie

Celem pracy było porównanie oceny jakości życia u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu uszkodzenia barku i stawu kolanowego oraz określenie zależności między oceną jakości życia u pacjentów z uszkodzonym barkiem i stawem kolanowym a sposobami radzenia sobie ze stresem.
Grupa badana i metody: Badaniami objęto 54 pacjentów, hospitalizowanych w NZOZ Arthros w Nałęczowie. Z powodu uszkodzenia barku leczono 22 osoby oraz 32 z dysfunkcjami stawów kolanowych.
Jakość życia u pacjentów oceniano na podstawie ankiety własnej konstrukcji a sposoby radzenia sobie ze stresem Kwestionariuszem Radzenia Sobie ze Stresem Janke, Erdmann, Boucsein, w polskim opracowaniu Januszewskiej.
Wyniki i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych sformułowano następujące wnioski:
  1. Pacjenci hospitalizowani z powodu uszkodzenia barku oceniają, że choroba bardziej pogorszyła jakość ich życia, spowodowała większe zmiany w życiu oraz w większym stopniu ograniczyła możliwość wykonywania pracy zawodowej niż pacjenci z uszkodzonym stawem kolanowym.
  2. Znacząco silniejsze oraz bardziej liczne zależności między poczuciem pogorszenia jakości życia przez chorobę a pasywnymi sposobami radzenia sobie ze stresem wystąpiły u pacjentów z dysfunkcją barku niż u osób z uszkodzonym stawem kolanowym.

Abstract

The objective of the study was to compare the life quality assessment in patients undergoing surgical treatment for shoulder and knee injuries and determining the dependence between the quality of life assessment in patients with shoulder injuries and stress coping strategies.
Examined Group and Methods: The study included 54 patients hospitalised in Arthros Medical Center in Nałęczów, Poland, for shoulder injuries (22 individuals) and 32 people treated for knee injuries. The quality of life in patients was assessed based on the author's own questionnaire, whereas the strategies of coping with stress were measured with the Coping with Stress Questionnaire in the Polish adaptation designed by Januszewska.
Results and Conclusions:
The following conclusions were formulated based on the conducted statistical analyses:
  1. In the opinion of the patients hospitalised for shoulder injuries their condition significantly impaired their quality of life, gave rise to significant changes in their lives and restricted their capacity to perform work as compared to the patients with knee injuries.
  2. Significantly stronger and more numerous dependencies were found between a sense of deterioration of the quality of life caused by the medical condition and passive coping strategies in patients with shoulder injuries as compared to the patients with knee injuries.

Słowa kluczowe

jakość życia, dysfunkcje barku

Keywords

quality of life, shoulder injuries

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30