Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenia osobowości – żegnając DSM IV i ICD-10 Część I: Ogólne zasady diagnozy zaburzeń osobowości wg DSM-IV i ICD-10. ...

Personality disorders – farewell to DSM IV and ICD-10 Part I: General principles for the diagnosis of personality disorders according to DSM-IV and ICD-10. Cluster A of DSM-IV personality Disorders

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(1):19-23

Andrzej Czernikiewicz, Tetiana Baran

Streszczenie

W maju tego roku wchodzi na „rynek diagnostyczny” długo oczekiwane narzędzie diagnostyczne jakim będzie kolejna wersja podręcznika Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM-5. Zmiany w zakresie zaburzeń osobowości są dosyć rewolucyjne, dlatego postanowiłem przybliżyć opis kliniczny zaburzeń osobowości w jeszcze obowiązujących podręcznikach diagnostycznych, czyli

ICD-10 i DSM-IV. W kolejnych numerach naszego czasopisma przedstawię w częściach pierwszej do trzeciej opis zaburzeń osobowości wg ICD-10 i DSM-IV, by w częściach czwartej i piątej przedstawić nowe próby definiowania zaburzeń osobowości wg DSM-5. W pierwszej części prezentowane są zagadnienia i diagnozy ogólnej zaburzeń osobowości i zaburzenia wiązki A: paranoiczne, schizotypowe i schizoidalne.


Abstract

In May of this year, the long-awaited diagnostic tool has been launched in the "diagnostic market," which will be the next version of the manual of the American Psychiatric Association - DSM-5. Changes in personality disorders are quite revolutionary, so I decided to bring the clinical description of personality disorders still in the current diagnostic manuals, i.e. the ICD-10 and DSM-IV. In future editions of our journal the description of personality disorder according to ICD-10 and DSM-IV will be presented. In the fourth and fifth parts we are planning to introduce a new definition of personality disorders according to DSM-5. The first part presents the general aspects and diagnosis of personality disorders and disorders of the Cluster A: paranoid, schizotypal and schizoid.

Słowa kluczowe

zaburzenia osobowości, DSM-5

Keywords

personality disorders, DSM-5

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30