Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Palenie marihuany a ryzyko ponownej hospitalizacji psychiatrycznej chorych na schizofrenię

Smoking marijuana and the risk of psychiatric re-hospitalization of patients with schizophrenia

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(1): 29-37

Paweł Pawełczak, Hanna Karakuła, Aleksandra Wróbel, Katarzyna Tomkiewicz

Streszczenie

Marihuana jest najczęściej stosowanym narkotykiem przez osoby chore na schizofrenię, a jej spożycie w tej populacji jest wyższe w porównaniu do populacji ogólnej. Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną charakteryzującą się wysokim prawdopodobieństwem nawrotu i rehospitalizacji. Jednym z kierunków badań poszukujących związków pomiędzy paleniem marihuany a schizofrenią jest zagadnienie wpływu używania konopi na ryzyko ponownej hospitalizacji psychiatrycznej. W poniższej pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa mającego związek z tematem wpływu palenia marihuany u osób chorych na schizofrenię na ryzyko rehospitalizacji. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, że palenie marihuany może stanowić istotny czynnik ryzyka nawrotu schizofrenii. Ustalenie dokładnego mechanizmu wpływu palenia marihuany na ryzyko hospitalizacji napotyka na trudności, z uwagi na złożoność powiązań pomiędzy używaniem konopi a psychozą. Badania oceniające związek palenia marihuany z nasileniem objawów schizofrenii dają niespójne wyniki. Podkreśla się natomiast, że palenie marihuany ma związek z niższym wiekiem zachorowania na schizofrenię i gorszą współpracą pacjentów w zakresie leczenia, co może skutkować większym ryzykiem nawrotu i rehospitalizacji. Dotychczasowe badania wskazują, że palenie marihuany może mieć istotny wpływ na przebieg i rokowanie w schizofrenii, co powinno skłaniać do dalszych badań.

Abstract

Cannabis is the most frequently used drug by people suffering from schizophrenia, and its use in this group is comparatively higher than in the whole population. Schizophrenia is a chronic mental disorder characterised by high probability of relapsing into the illness and recurrent hospitalisation. One of the directions for studies, which aim at finding connections between the use of cannabis and schizophrenia, is the question of influence of cannabis use onto the risk of psychiatric recurrent hospitalisation. In this thesis, a survey of available publications – dwelling on the subject of influence of cannabis use by schizophrenia-suffering individuals onto the risk of recurrent hospitalisation – was conducted. Studies carried out up to date indicate that cannabis use may constitute a significant risk factor for schizophrenia relapse. It is difficult to define exact mechanism of influence of cannabis use onto the risk of hospitalisation, as connections between cannabis use and psychotic states are very complex. Studies that estimate connection between cannabis use and intensification of schizophrenia symptoms are not conclusive. On the other hand, it is stressed that cannabis use has a connection with an earlier age of schizophrenia onset and a worse patients’ compliance, which may lead to higher risk of illness relapse and recurrent hospitalisation. Hitherto studies indicate that cannabis use may have essential influence onto the course of schizophrenia and its prognosis, which should prompt further studies.

Słowa kluczowe

schizofrenia, marihuana, hospitalizacja

Keywords

schizophrenia, cannabis, hospitalization

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30