Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rzadkie powikłania elektrowstrząsów w przebiegu schizofrenii lekoopornej

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(1): 38-43

Piotr Wierzbiński1, Marta Strombek-Milczarek1, Małgorzata Szpilewska1,
Agnieszka Wierzbińska2, Anna Zdanowicz3, Antoni Florkowski1

1 Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, Łódź
3 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Dorosłych

Streszczenie

Opisany przypadek dotyczy pacjenta cierpiącego z powodu schizofrenii paranoidalnej. W obrazie psychopatologicznym dominowały nasilone urojenia owładnięcia, wpływu oraz halucynacje słuchowe. Leczenie farmakologiczne lekami klasycznymi i atypowymi nie przyniosło poprawy. W związku z tym zdecydowano o zastosowaniu elektrowstrząsów. W czasie pierwszego zabiegu doszło do ciężkiego powikłania jakim był stan padaczkowy. Pacjenta zdyskwalifikowano z sejsmoterapii i zastosowano arypiprazol z walproinianem po którym uzyskano poprawę stanu zdrowia.


Abstract

Serious adverse events during electroconvulsive therapy in patient with treatment-resistant schizophrenia The case of a male patient suffering from paranoid schizophrenia was presented in this study. He revealed such psychopathological symptoms as delusions of remote control, delusions of thoughts insertion and auditory halucinationations. Pharmacological treatment with conventional antipsychotics available in Poland like zuklopentixol, sulpiride, perphenazine, apotrifluoperazine in combination with valproate was ineffective. Atypical antypsychotic drugs: olanzapine, quetiapine, amisulpride, risperidone, clozapine and sertindole in combination with valproate was ineffective either. Electrocovulsive theraphy was applied to a patient. During the first electroshock serious adverse event occured - status epilepticus. Due to complications during the first electroshock the patient required treatment with antipsychotics. Combined therapy was used. Remission was achieved in four weeks during combined treatment with aripiprazole (15 mg/Day) and valproate (1300 mg/Day).

Słowa kluczowe

elektrowstrząsy, stan padaczkowy, schizofrenia

Keywords

electroconvulsive therapy, epilepsy, schizophrenia

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30