Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zjawisko hazardu rozpatrywane w kontekście psychospołecznego funkcjonowania adolescentów

The phenomenon of gambling considered in the context of adolescent psychosocial functioning

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 89-97

Ewa Rzeszutko

Zakład Genetyki Klinicznej, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Abstract

The main purpose of this article is to examine the contribution of certain psychosocial variables to the development of serious gambling problems among adolescents. This article includes a description of risk and protective factors associated with youth gambling problem.
Gambling has become a popular leisure activity among youth. Similar to adults, most adolescents gamble responsibly, primarily for purposes of entertainment and recreation, and without experiencing serious problems. Nevertheless, there is a small but significant proportion of youth who gamble excessively and experience serious negative psychological, social, financial costs. CBOS statistics indi-cate that gambling problem concerns not only adults, but also adolescents. Findings from adult gambling research suggest that demo-graphic, individual, family, peer variables are important correlates of risky and pathological gambling in adolescents

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie współwystępowania różnych czynników psychospołecznych z rozwojem zachowań hazardowych u adolescentów. Artykuł zawiera także charakterystykę czynników chroniących i czynników ryzyka związanych z problemem hazardu.

Hazard staje się popularną formą aktywności osób młodych. Podobnie jak osoby dorosłe większość adolescentów gra rekreacyj-nie, traktuje hazard jako formę rozrywki, nie doświadczając przy tym poważnych konsekwencji. Istnieje jednak pewna istotna grupa młodych osób, która wykazuje nadmierną aktywność hazardową i z tego powodu ponosi istotne koszty psychologiczne, społeczne, finansowe. Z danych statystycznych zgromadzonych przez CBOS wynika, że problem hazardu dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale także adolescentów. Rezultaty badań wskazują, że czynniki demograficzne, indywidualne, rodzinne oraz relacje rówieśnicze są istotnymi korelatami występowania ryzykownych, problemowych zachowań związanych z hazardem.

Keywords

adolescence, gambling, personality, emotional functioning, coping with stress, family

Słowa kluczowe

adolescencja, hazard, osobowość, funkcjonowanie emocjonalne, radzenie sobie ze stresem, rodzina

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30