Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Występowanie lęku i depresji w cukrzycy - przegląd literatury

Anxiety and depression in patients with diabetes - literature review

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 98-102

Marta Makara-Studzińska1, Iwona Partyka2, Piotr Ziemecki3, Anna Ziemecka3, Dorota Andrzejewska4

1Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3Praktyka Lekarska Piotr Ziemecki
4Katedra i Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

Anxiety and depression are especially prevalent in diabetes. Patient’s adaptation to self-treatment of diabetes guarantees an ade-quate glycaemic control, which in turn prevents or helps in the treatment of anxiety and depression.
The aim of the study is to review the literature on the impact of anxiety and depression on patients with diabetes (type 1 and 2).
The literature review of the Pubmed database, national and international articles from the years 2006 - 2012 regarding the subject matter was made.
The development of anxiety and depression also depends on socio-demographic factors. It was noted that the active type of strat-egy for coping with stress contributes to improvement of the patient's emotional state.
The occurrence of depressed mood and anxiety among diabetics is a result of health and socio-demographic factors. The results of analysed research studies indicate that social support is very important for diabetics (especially young adults with type I diabetes). It causes a reduction of depressive symptoms and facilitates psychosocial adaptation to illness.
Adaptation and motivation of the patient to be active, contributes to adequate glycaemic control, and thus has a positive effect on the results of treatment of depression and anxiety.

 

Streszczenie

 

Lęk i depresja szczególnie często występują w cukrzycy. Adaptacja pacjenta do samoleczenia cukrzycy gwarantuje odpowiednią kontrolę glikemii, co z kolei zapobiega lub pomaga w leczeniu lęku i depresji.
Celem pracy jest analiza literatury dotyczącej wpływu występowania lęku i depresji u pacjentów chorych na cukrzycę (typu 1 i 2).
W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa z bazy Pubmed, artykułów krajowych i zagranicznych – anglojęzycznych z lat 2006 - 2012, dotyczących tematyki zagadnienia.
Zauważono duży wpływ na przebieg cukrzycy doświadczanego lęku i zaburzeń depresyjnych, które w dużej mierze zależą od czynników społeczno - demograficznych. Dostrzeżono, że aktywny rodzaj strategii radzenia sobie ze stresem przyczynia się do poprawy stanu emocjonalnego pacjenta.
Rezultaty analizowanych prac wskazują, że wsparcie społeczne jest bardzo ważne zwłaszcza dla młodych dorosłych z cukrzycą typu 1. Ułatwia ono psychospołeczne dostosowanie się do choroby i zmniejsza ilość obserwowanych objawów depresyjnych.
Adaptacja i motywacja pacjenta do aktywności, przyczynia się do odpowiedniej kontroli glikemii, a tym samym wpływa pozytyw-nie na wyniki leczenia depresji i lęku.

Keywords

anxiety, depression, diabetes mellitus

Słowa kluczowe

lęk, depresja, cukrzyca

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30