Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Związek pomiędzy występowaniem depresji a obecnością powikłań w cukrzycy: przegląd prac badawczych

The relationships between depression and complications in diabetes mellitus

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 103-108

Marta Makara-Studzińska1, Iwona Partyka2, Piotr Ziemecki3, Anna Ziemecka3, Dorota Andrzejewska

1Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3Prakatyka Lekarska Piotr Ziemecki
4Katedra i Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

Comorbid depression is associated with complications in diabetes mellitus.
The aim of this study is to review the literature on the relationship between the occurrence of depression and the presence of complications in diabetes.PubMed database was searched for depression in diabetes mellitus type 1 and 2 with all kinds of complica-tions in adults to identify relevant studies published between 2000 and 2012 mostly available in English.
There is a statistically significant association between depression and complications in diabetes mellitus.
Additional studies are needed to clarify the underlying mechanisms for this association, temporal relationships and to analyze the association between depression and particular type of complication. Further research to investigate emotional problems other than mood disorders is needed.

Streszczenie

Istnieje zależność pomiędzy występowaniem depresji a powikłaniami w cukrzycy.

Celem pracy jest przegląd literatury fachowej dotyczącej zależności pomiędzy występowaniem depresji a obecnością powikłań w cukrzycy.
Przy pomocy bazy danych PubMed wybrano artykuły, które dotyczyły związku występowania depresji w cukrzycy typu 1 i 2 z obecnością powikłań u osób dorosłych, opublikowane między 2000 a 2012 rokiem w większości dostępne w języku angielskim.
Wszystkie wybrane artykuły potwierdzają istnienie zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń depresyjnych a obecnością powikłań w cukrzycy, a wyniki te są w każdym przypadku istotne statystycznie.
Kierunki dalszych badań powinny dotyczyć poszukiwania mechanizmów powyższej korelacji, analizy chronologii występowania oraz związku zaburzeń depresyjnych z konkretnym powikłaniem. Poszukiwania można rozszerzyć o problemy emocjonalne inne niż zaburzenia nastroju.

Keywords

diabetes mellitus, complications of diabetes mellitus, depression

Słowa kluczowe

cukrzyca, powikłania cukrzycy, depresja

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30