Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Blogi - męska recept@ na nowotwór

Blogs – M@le prescription for cancer

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 109-113

Iwona Gryniuk- Toruń1, Łukasz Łagód1, Andrzej Prystupa2, Barbara Jurkowska3, Małgorzata Zagroda4

1Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny
2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
3Instytut Medycyny Wsi
4Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Abstract

Blogs are one of many forms of activity among the Internet users. The contents of a blog serve the purpose of self-presentation and touch upon a variety of topics that reflect current social issues. Common topics include dealing with chronic conditions, those of the author or their close relatives.
Materials and methodology. The analysis included 10 blogs written by male users, about cancer.
Results. The analysis of the blog content suggests that writing is a form of coping with the illness, showing defense mechanisms and a form of ego integration. The very process of writing is a form of auto-therapy, allowing the author to embrace his new role, so that the process of accepting the condition is as constructive as possible, by including mechanisms of coping with stress and pressure typical in a difficult situation. Blogging itself allows the authors to "familiarize themselves" with the condition, to actively cope with the negative effects of treatment. Given the maturity of Bloggers, the contents presented may be helpful for other patients. From a medical point of view, patients describe the whole treatment process, starting with the diagnosis, through chemotherapy, to follow-up or terminal condition. Patients also include information about alternative treatments. However they do not withdraw from conventional therapy. Additionally, they make critical remarks about the functioning of the health-care system.
Conclusions. Blogs written by male Internet users dealing with cancer have a positive information and therapeutic impact both for patients and people from risk groups. They enable autotherapy, and help to identify with a person who is coping with the condition.

Streszczenie

Wprowadzenie: Blogi są jedną z wielu form aktywności wśród internautów. Ich treści służą autoprezentacji i poruszają różnorod-ną tematykę, odzwierciedlającą aktualne problemy społeczne. Wśród częstych tematów są problemy związane ze zmaganiem się z chorobami przewlekłymi, swoimi lub najbliższych.
Materiał i metoda: Analizie poddano 10 blogów o tematyce nowotworowej autorstwa mężczyzn.
Wyniki: Analizując treści zawarte w blogach można zauważyć, że są one formą radzenia sobie z chorobą, pokazując mechanizmy obronne i rodzaj integracji ego. Sam proces pisania jest formą autoterapii, pozwalający na odnalezienie się w nowej roli, tak by proces akceptacji choroby był jak najbardziej konstruktywny, poprzez sposoby radzenia sobie ze stresem oraz napięciem w przypadku trudnej sytuacji egzystencjonalnej. Sam fakt blogowania pozwala na m.in. na „oswojenie się” z chorobą, aktywnego zmagania się z negatywnymi skutkami leczenia. Ze względu na dojrzałość bloggerów, przedstawiane treści mogą być pomocne dla innych pacjentów.
Z medycznego punktu widzenia pacjenci opisują cały proces leczenia od diagnozy, poprzez chemioterapię, na badaniach kontrolnych lub fazie terminalnej kończąc. Pacjenci umieszczają także informacje o leczeniu medycyną alternatywną, jednak nie rezygnują z leczenia konwencjonalnego. Dodatkowo w sposób krytyczny pokazują funkcjonowanie służby zdrowia
Wnioski: Blogi pisane przez mężczyzn zmagających się z nowotworami ma pozytywny aspekt informacyjny i terapeutyczny zarówno dla pacjentów, jak i osób z grup ryzyka. Z jednej strony umożliwia autoterapię, z drugiej pozwala na utożsamianie się z osobą walczącą z chorobą.

Keywords

blogs, men, neoplastic disorders

Słowa kluczowe

blogi, mężczyzna, choroby nowotworowe

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30