Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Displaying resistance by a group

Manifestowanie oporu przez grupę

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):129-134

Wioletta Tuszyńska-Bogucka Iwona Gryniuk-Toruń

Institute of Psychology, UMCS Lublin

Abstract

Anyone working with other people in the field of therapy, psychological support or education, must have come across the phenomenon of resistance - paradoxical phenomenon inherently emerging in the course of therapy or many support activities. There are various psychological approaches that define it in slightly different terms, from inner force counteracting client’s change (psychoanalysis), integrity mechanisms (gestalt), “defence armour”, etc.

In order to understand properly the phenomenon of resistance, authors make reviews of the concept of resistance in resources, nature and signs of group resistance views and handling group resistance. The conclusion is that resistance is a complex and multifaceted phenomenon. Extensive understanding of this phenomenon is a primary task of any individual willing to professionally deal with establishing supportive relations.


Streszczenie

Każdy, kto pracuje z innymi ludźmi, zarówno w terapii, udzielaniu wsparcia psychologicznego, jak i oddziaływaniach edukacyjnych może napotkać zjawisko oporu – paradoksalny fenomen, bardzo często pojawiający się w trakcie leczenia czy innych działaniach wspierających. Różne podejścia psychologiczne podchodzą doń odmiennie, od traktowania go jako wewnętrznej siły do przeciwdziałania zmianom (psychoanaliza), mechanizmu integralnościowego (gestalt), aż do innego mechanizmu obronnego. Wobec bogactwa znaczeń, niniejszy tekst dokonuje przeglądu najważniejszych stanowisk dotyczących źródeł, natury oraz przejawów oporu a także pracy w przypadku jego wystąpienia w grupie. Jego konkluzją jest stwierdzenie, iż aczkolwiek natura zjawiska oporu jest niezwykle złożona i wieloaspektowa, to w celu doskonalenia warsztatu pracy konieczne są próby, przybliżające rozumienie tego zjawiska, istotnego z punktu widzenia możliwości nawiązania skutecznej, pomocowej relacji z grupą. 

Keywords

group processes, resistance, psychological support

Słowa kluczowe

procesy grupowe, opór, pomoc psychologiczna

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30