Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

The spatial conditioning in the incidence of depressive and neurotic disorders in a medium-size Polish town

Przestrzenne uwarunkowania częstości zaburzeń depresyjnych i nerwicowych w średniej wielkości polskim mieście

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):159-163

Piotr Wacław Gorczyca¹, Piotr Ścisło¹, Agnieszka Wesecka², Marcin Kozak³, Jarosław Sobiś¹

¹Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach

²Studium Doktoranckie Wydziału Lekarkiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
³ NZOZ Sigma BI, Bytom

Abstract

Background: Most of research studies conducted so far have shown a frequent incidence of depression and neuroses in cities compared to rural and to suburban areas.

Aims: We wanted to compare the geographic distribution of affective and neurotic disorders in Polish medium-size town.

Methods: The following research work was carried out in a medium-size town based on address data of people placed in psychiatric hospitals for affective and neurotic disorders in the years 1989-2002. In order to study the differences among particular districts of the town the test for two proportions was applied.

Results and Conclusions: The analyzed group of persons included 311 patients, 141 men and 170 women. It was indicated that patients more frequently lived in the centers of towns as well as women aged 20-29 year in postindustrial districts and women (40-49) and men (50-59) in districts with city housing projects. It should be mentioned that more patients lived in the center of towns, but also in postindustrial districts and in districts with city housing projects.


Streszczenie

Wstęp: Większość badań przeprowadzonych do tej pory wykazały częste występowanie depresji i nerwic w miastach w porównaniu do wiejskich i podmiejskich obszarów.
Cele: Chcieliśmy porównać geograficzny rozkład stawek chorób afektywnych i zaburzeń nerwicowych w polskim mieście.
Metoda: Poniższe badania przeprowadzono na podstawie danych adresowych w średniej wielkości mieście wśród ludzi hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym z powodu zaburzeń afektywnych i nerwicowych w latach 1989-2002. W celu zbadania różnic między poszczególnymi dzielnicami miasta wykonano test dla dwóch proporcji.
Wyniki i wnioski: Analizowana grupa osób wyniosła 311 pacjentów, 141 mężczyzn i 170 kobiet. Wykazano, że pacjenci coraz częściej żyli w centrum miasta, jak i kobiety w wieku 20-29 lat w postindustrialnych dzielnicach, kobiety (40-49) i mężczyźni (50-59) w dzielnicach z projektów mieszkaniowych miasta. Należy wspomnieć, że więcej pacjentów mieszkało w centrum miasta, ale także w postindustrialnych dzielnicach oraz w dzielnicach z projektów mieszkaniowych miasta.

Keywords

affective disorders, neurotic disorders, urban areas

Słowa kluczowe

zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe, obszary miejskie

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30