Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

The need for medical and psychological help to children from foster families: case study

Potrzeba medyczno-psychologicznej pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych: studium przypadku

CASE STUDY

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):170-173

Halyna Bevz

Uniwersytet Managamentu Oświaty NAPN Ukrainy 

Abstract

This research is aimed to analyze the case of a ten year old boy who after five years of living in a foster family was moved to the institution with a 24-hours medical care. The research described in this article was conducted in compliance with ethical rules and does not contain any personal data of the respondents.

Experienced in childhood impaired attachment child traumas received as the result of losses and improper care provided by the biological parents can provoke prolonged pathological effects. The case of this ten-ear-old boy shows how the hidden information about his mother’s death, and frequent losses of important people initiated the boy’s destructive behavior.

Accumulation of situations that exceeded the child’s adaptive potential such as transition from the elementary to secondary school, learning difficulties, foster parents divorce and new foster mother’s marriage served as the reasons for this destructive condition. 

The limited range of important people increased the pathological influence of traumatic situation. The case described demonstrates the importance of professional supervision provision to foster and alternative care families in order to prevent the secondary traumatizing of children. Good training of alternative caregivers and control of their expertise will increase their abilities to partner interaction in the team of professionals to protect the child. 


Streszczenie

Celem badania było przeprowadzenie analizy przypadku dziesięcioletniego chłopca, który po pięciu latach zamieszkania w rodzinie zastępczej został umieszczony w schronisku z całodobową opieką medyczną. Opisane w artykule badanie przeprowadzone zostało z przestrzeganiem reguł etyki i nie zawiera informacji o personaliach respondentów.

Przeżyte w dzieciństwie urazy psychiczne powstałe w skutek jakiejkolwiek straty oraz niewłaściwej opieki ze strony biologicznych rodziców mogą prowokować u dzieci trwałe skutki patologiczne. Przykład historii dziesięcioletniego chłopca ukazuje, jak zatajenie informacji o śmierci matki oraz powtarzalność straty bliskich osób przyczyniły się do inicjacji u chłopca zachowań destrukcyjnych. Głównym powodem uaktywnienia się u dziecka tego typu reakcji było gromadzenie się sytuacji, przekraczających potencjał adaptacyjny dziecka, takie jak: przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum, trudności w nauce, rozwód rodziców zastępczych, nowy ślub matki zastępczej. Ograniczenie kręgu osób znaczących nasiliła wpływ patologiczny sytuacji urazowej. Opisana historia demonstruje ważność udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom oraz rodzinom zastępczym w celu zapobiegania ponownej traumatyzacji dziecka. Przygotowanie rodziców zastępczych oraz kontrola ich kompetencji może wzmacniać ich umiejętność do współdziałania jako partnerów we wspólnej pracy profesjonalnej załogi na rzecz ochrony dziecka.

Keywords

foster family, impairment of attachment, deprivation, traumas, break of emotional bonds, child’s destructive behavior, professional training, social supervision

Słowa kluczowe

rodzina zastępcza, zaburzenie więzi, deprywacja, urazy psychiczne, zerwanie więzi emocjonalnych, zachowanie destrukcyjne, dziecko, przygotowanie zawodowe, asystentura socjalna

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30