Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

What is teachers’ knowledge about diabetes?

Jaka jest wiedza nauczycieli na temat cukrzycy?

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):174-180

Iwona Chmiel-Perzyńska1, Marek Derkacz2, Agnieszka Kowal3, Ewelina Grywalska4,
Adam Perzyński5, Andrzej Nowakowski2

1 Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Lublin, Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, Poland
2 Department of Endocrinology, Medical University of Lublin, Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, Poland
3 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Chodźki 6 1, 20-093 Lublin, Poland
4 Department of Clinical Immunology, Medical University of Lublin, Chodźki 4A, 20-093 Lublin, Poland
5 Department of Psychiatry, Medical University of Lublin, Głuska 1, 20-439 Lublin, Poland;

Abstract

Diabetes mellitus type 1 (DM1) is one of the most often occurring chronic diseases in children. Young patients spend about a quar-ter of their lives at school. Therefore, care about a good metabolic control of disease may be partially dependent on the commitment and awareness of teachers.

The aim of the study was to evaluate teachers’ knowledge concerning DM and hypoglycemia. The research was conducted among 581 teachers, with the use of authorship questionnaire containing 29 closed-ended and semi-open ended questions.

Only half of respondents knew what hypoglycemia was and could point to its symptoms. Few teachers knew how to help in case of hypoglycemia, more often they were women than men. Checking of glucose level or making injections during classes was intolerable in the opinion of 12.39% of teachers. Eating during classes was a problem for 6.89% and men tended to be more restrictive. The knowledge about ways of helping children suffering from DM was very important for 94.82% of respondents. Teachers (both men and wom-en) who suffered from DM and/or had positive family history better estimated their knowledge. Teaching children suffering from DM1 was connected with better self-esteem of knowledge concerning the disease only in the group of men.

The knowledge of teachers concerning DM is insufficient, even among those who were teaching children suffering from DM1. The poor knowledge concerned the skills and proceeding during episodes of hypoglycemia.


Streszczenie

Cukrzyca typu 1 jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych u dzieci. Młodzi pacjenci spędzają około ¼ swojego życia w szkole. Wydaje się, że dobra kontrola metaboliczna choroby przynajmniej częściowo zależy od zaangażowania i świadomości nauczycieli.

Celem badania była ocena wiedzy dotyczącej cukrzycy oraz hipoglikemii wśród nauczycieli. Badanie zostało przeprowadzone wśród 581 nauczycieli przy użyciu kwestionariusza autorskiego zawierającego 29 pytań zamkniętych i półotwartych.

Jedynie połowa respondentów wiedziała czym jest hipoglikemia i potrafiła wymienić jej objawy. Mniejszość nauczycieli wiedziała w jaki sposób udzielić pomocy w przypadku niedocukrzenia, częściej kobiety niż mężczyźni. 12,39% nauczycieli stwierdziło, że kontrola poziomu glikemii i/lub wykonywanie iniekcji w czasie lekcji są niedopuszczalne. Spożywanie posiłków podczas lekcji stanowiło pro-blem dla 6,89% badanych, częściej dla mężczyzn niż kobiet. 94,82% ankietowanych uznało, że wiedza w jaki sposób należy pomóc dziecku chorującemu na cukrzycę jest bardzo ważna. Zarówno nauczyciele, jak i nauczycielki chorujący na cukrzycę i/lub posiadający dodatnią historię rodzinną w kierunku cukrzycy lepiej oceniali swoją wiedzę na cukrzycę. Nauczanie dzieci chorujących na cukrzycę również wiązało się z wyższą oceną wiedzy na temat choroby, jednakże jedynie w grupie mężczyzn.

Wiedza nauczycieli na temat cukrzycy jest niewystarczająca, również wśród respondentów, którzy nauczali dzieci chorujące na cu-krzycę. Brak wiedzy dotyczył w szczególności umiejętności i postępowania podczas epizodów hipoglikemii. 

Keywords

teachers, diabetes, knowledge, self-esteem, attitudes

Słowa kluczowe

nauczyciele, cukrzyca, wiedza, samoocena, postawy

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30