Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Symptoms of anxiety and depression in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis

Objawy lęku i depresji u pacjentów z przebiegiem rzutowo-remisyjnym stwardnienia rozsianego

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):216-221

Ewa Rzeszutko

Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

Aim. The aim of this article was to present the emotional functioning of patients facing the diagnosis of the chronic disease Multiple Sclerosis.
Methods. The instruments used in the study included a socio-demographic questionnaire, Cattell's Self-Analysis Form and the Beck Depression Inventory.
Participants. The study included a group of 108 patients with relapsing-remitting MS and 69 healthy controls (31 women and 38 men). The patients' disability score on Kurtzke's EDSS scale was 2.13 points. (2.0 points in the female group and 2.2 points in the male group). In the study period, all patients were in remission of MS symptoms.

Results and Conclusions. The analyses revealed that there were statistically significant differences between MS patients and healthy controls regarding the symptoms of anxiety and depression. Compared to healthy subjects, MS patients significantly more often experienced symptoms of depression in the sphere of emotions, somatic reactions and social relations. MS patients were characterized by significantly higher levels of overt, covert and general anxiety and higher levels of needs and drives, self-dissatisfaction, suspicious-ness, guilt and neurotic behavior than healthy controls. There were no significant differences in depressive symptoms between female and male patients. Men with MS, compared to female patients, were significantly more prone to neurotic behavior, self-blame and suspiciousness, and had more intense needs and drives and higher levels of overt and general anxiety.


Streszczenie

Cel. Celem artykułu było przedstawienie emocjonalnego funkcjonowania pacjentów zmagających się z diagnozą przewlekłej choroby jaką jest Multiple Sclerosis.
Metody. W badaniach wykorzystano ankietę socjodemograficzną, Arkusz Samopoznania Cattell'a oraz Inwentarz Depresji Becka.
Grupa badana. Przebadano grupę 108 pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM oraz 69 osób zdrowych 31 kobiet oraz 38 mężczyzn. Wskaźnik niepełnosprawności w badanej grupie chorych szacowany przy użyciu skali EDSS autorstwa Kurzke'go wyniósł 2,13 pkt. (w grupie kobiet: 2,0 pkt ; w grupie mężczyzn: 2,2 pkt.). Wszyscy pacjenci w trakcie trwania badań znajdowali się w okresie remisji objawów SM.
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone analizy wykazały istnienie statystycznie istotnych różnic między grupą osób zdrowych i chorych w zakresie objawów lęku i depresji. Pacjenci istotnie częściej w porównaniu do osób zdrowych doświadczają objawów depresji dotyczących sfery uczuć, reakcji somatycznych oraz kontaktów społecznych. Pacjentów cechuje istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej poziom niepokoju jawnego, ukrytego, ogólnego oraz większe nasilenie potrzeb i popędów, niezadowolenia z siebie, podejrzliwości, poczucia winy, zachowań neurotycznych. Chore kobiety i chorzy mężczyźni nie różnią się istotnie pod względem objawów depresyj-nych. Mężczyźni z SM w porównaniu do chorych kobiet prezentują istotnie większą skłonność do zachowań neurotycznych, obwiniania siebie, większą podejrzliwość, większe nasilenie potrzeb i popędów, niepokoju jawnego oraz ogólnego.

Keywords

anxiety, depression, multiple sclerosis

Słowa kluczowe

lęk, depresja, stwardnienie rozsiane

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30