Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Selen i jego rola w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):236-240

Marcin Olajossy1, Nikodem Skoczeń2

¹ Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
² Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

Streszczenie

Od końca lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, wiedza na temat biologicznej roli związków selenu nieustannie się poszerza. Wraz z rozwojem biochemii i biologii molekularnej przybywa dowodów na niezwykle istotną regulacyjną rolę związków selenu w procesach metabolizmu komórkowego. Szczególnie ważne z punktu widzenia badań nad szeroko rozumianą etiologią procesów nowotworowych, zapalnych, degeneracyjnych, zaburzeń immunologicznych, jak również genetycznych wydają się analizy obejmujące ochronne właściwości selenu dotyczące zjawiska stresu oksydacyjnego.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień naukowych omawiających najważniejsze kierunki badań nad fizjologiczną rolą związków selenu oraz ich wpływem na występowanie zaburzeń struktury i funkcji organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń dotyczących ośrodkowego układu nerwowego. Selen jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu wielu procesów enzymatycznych, stanowiąc składnikiem centrów aktywnych enzymów m.in. peroksydazy glutationowej. Często podnosi się znaczenie selenu w profilaktyce chorób nowotworowych, jak również chorób układu sercowo-naczyniowego i schorzeń reumatycznych.
W niniejszej pracy opisano główne kierunki badań nad rola patogenetyczna i terapeutyczną związków selenu w chorobach afektywnych, schizofrenii, autyzmie, zaburzeniach funkcji poznawczych związanych m.in. z chorobą Alzheimera. Niewątpliwie istotne wydaje się odkrycie wzmożonej ekspresji genów dla białka SELENBP-1 u zwierząt doświadczalnych, u których wywołano stany mogące stanowić model zaburzeń psychotycznych i afektywnych.

Słowa kluczowe

selen, zaburzenia psychiczne

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30