Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Psychosocial effects of mandibular prognathism treatment with the use of bilateral sagittal split osteotomy

Efekty psychospołeczne leczenia prognacji żuchwy za pomocą obustronnej strzałkowej rozszczepiennej osteotomii

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):246-251

Marcin Baran1, Jacek Kurzepa2, Tomasz Tomaszewski1, Anna Sołoduszkiewicz3,
Jolanta Wojciechowicz1, Andrzej Stodółkiewicz1

1 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie,
2 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie,
3 Prywatna Pomoc Psychologiczna

Abstract

Prognacja żuchwy jest wadą szkieletową, której wiodącą cechą jest nadmierny doprzedni wzrost żuchwy. Najistotniejszym wskazaniem do leczenia wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych jest wynikający z nieestetycznego wyglądu twarzy niekorzystny efekt psychospołeczny, ale duże znaczenie mają również takie czynniki jak zaburzone czynności mowy i żucia czy ból i dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych. Wśród kilku metod leczenia wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych, włączając prognację żuchwy, popularną metodą jest obustronna strzałkowa rozszczepienna osteotomia (OSRO). Celem pracy była ocena wpływu operacyjnej korekcji prognacji za pomocą OSRO na samoocenę estetyki twarzy pacjentów, funkcji narządu żucia, poczucia ogólnego stanu zdrowia, akceptacji otoczenia w powiązaniu z poprawą samopoczucia. Materiał badań stanowiła dokumentacja lekarska oraz dane zebrane w badaniach kontrolnych 56 pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie, leczonych operacyjnie metodą OSRO żuchwy z powodu jej prognacji. Analiza wpływu leczenia ortodontyczno-chirurgicznego na ich funkcjonowanie pod względem fizycznym i psychologicznym przeprowadzona została na podstawie dwóch ankiet i testu psychologicznego. W badanej grupie pacjentów stwierdzono zdecydowany wzrost akceptacji własnej osoby oraz pewności siebie po zabiegu. Jednocześnie pacjenci oceniali lepiej kontakty towarzyskie w okresie pooperacyjnym w porównaniu z okresem przed zabiegiem chirurgicznym jak również wskazywali na większą swobodę podczas publicznego spożywania posiłków. Wykazano również wyraźną poprawę funkcji mowy. Podsumowując stwierdzono, że u zdecydowanej większości operowanych pacjentów nastąpiła poprawa samooceny i akceptacji własnej osoby. Znalazło to odzwierciedlenie w wysokim stopniu satysfakcji z przeprowadzonego leczenia.

Abstract

Mandibular prognathism is a dentofacial deformity, in which the most pronounced feature is mandibular anterior excess. Unfavorable psychosocial effect deriving from unaesthetic facial appearance is the major indication for treatment of dentofacial deformities but other important factors are disturbed mastication, speech, pain and temporomandibular joint dysfunction. Bilateral sagittal split osteotomy (BSSO) is a popular technique among several methods utilized in tratment of dentofacial deformities including mandibular prognathism. The aim of this paper was the evaluation of impact of surgical correction of mandibular prognathism with use of BSSO on self-assessment of facial esthetics, mastication, general health, social interactions in conjunction with improvement of wellbeing. The material was the medical records of 54 patients treated for mandibular prognathism in The Department of Oral and Maxillofacial Surgery at The Medical University of Lublin. Two questionnaires and one psychological test were utilized to assess the orthodontic-surgical impact on patients’ physical and psychological function. In the evaluated group of patients considerable increase in self-assessment and self-confidence was noted after surgical treatment. They also pointed at better social interactions postoperatively in comparison with the presurgical period as well as less constraint during meal consumption. Moreover, speech improvement was noted in the evaluated group of patients. In conclusion, it was found that in majority of evaluated patients there was improvement of self-acceptance which reflects high degree of satisfaction obtained from the treatment.

Keywords

prognathism, quality of life, bilateral sagittal split osteotomy

Słowa kluczowe

prognatyzm, obustronna strzałkowa rozszczepienna osteotomia, zadowolenie z życia

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30