Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Health and welfare situation of the disabled and their families in their natural residential environment

Sytuacja zdrowotna i socjalno-bytowa osób niepełnosprawnych i ich rodzin w naturalnych środowiskach zamieszkania

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):252-260

Ewa Sienkiewicz1, Jolanta Szymańska2

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

The aim of this study was to assess the health and welfare situation of the disabled and their families in their natural residential environment.
The study covered 199 persons with motor disability and their families. Ninentynine study participants lived in nursing homes, while 100 – in their family homes. The study was conducted using a diagnostic survey.
The disabled who lived in nursing homes were mainly single women from rural environments, with primary education; their health problems were related to the disorders of motor organs and nervous system. Most of them either had limited independence and needed occasional care or were fully dependent and needed twenty-four-hour care.

The surveyed disabled who lived in family homes came from urban environments and had secondary or university education. The welfare situation of the disabled living in family homes was positively affected by a high percentage of professionally active family members. Thanks to the support of their families, people with a limited independence that lived in family homes coped with their dis-ability and its psychological effects better than the disabled living in nursing homes.


Streszczenie

Oceniono sytuację zdrowotną i socjalno-bytową osób niepełnosprawnych i ich rodzin w naturalnym środowisku zamieszkania.
Badaniami objęto 199 osób niepełnosprawnych ruchowo i ich rodziny. W domach pomocy społecznej mieszkało 99 osób niepełnosprawnych, w domach rodzinnych – 100 osób niepełnosprawnych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego.
Osoby niepełnosprawne mieszkające w domach pomocy społecznej to głównie samotne kobiety, pochodzące ze środowisk wiejskich, z wykształceniem podstawowym, których problemy zdrowotne wynikały z dysfunkcji narządu ruchu i układu nerwowego. W przewadze były to osoby o ograniczonej samodzielności, wymagające doraźnej pomocy i opieki, a także niesamodzielne, potrzebujące całodobowej opieki.
Niepełnosprawni mieszkający w domach rodzinnych to osoby pochodzące ze środowisk miejskich z wykształceniem średnim lub wyższym. Korzystny wpływ na sytuację socjalno-bytową niepełnosprawnych mieszkających w domach rodzinnych miał wysoki odsetek osób aktywnych zawodowo w rodzinie. W domach rodzinnych było więcej osób z ograniczoną samodzielnością, które dzięki wsparciu swojej rodziny lepiej radzą sobie z utratą niepełnosprawności i jej psychologicznymi skutkami w porównaniu z osobami mieszkającymi w domach pomocy społecznej.
 

Keywords

disability, adaptation to living with a disability, coping with disability, the family of the person with a disability, nursing homes

Słowa kluczowe

niepełnosprawność, przystosowanie do życia z niepełnosprawnością, radzenie sobie z niepełnosprawnością, rodzina z osobą niepełnosprawną, domy pomocy społecznej

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30