Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Risk of Internet addiction among secondary school children

Zagrożenie uzależnieniem od Internetu wśród uczniów szkół gimnazjalnych

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):261-266

Grzegorz Kruk1, Michalina Krzyżak2, Dominik Maślach2, Agnieszka Kowalewska2,
Andrzej Szpak2, Jolanta Szymańska3

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
2 Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstract

Introduction. The increasingly universal access to computers and the Internet has numerous positive aspects. However, the fact that using the Internet may also create a threat to the correct physical, psychological, intellectual, social or moral development, must not be overlooked.
Aim. To assess the risk of Internet addiction among secondary school children in Bialystok
Material and methods. The study was conducted from December 2010 to March 2011 among the students of 8 gymnasia in Bialys-tok. A group of 320 students aged 13-15 years was investigated with a questionnaire survey designed by the authors.
Results. Most respondents had a computer with the Internet access at home (97.5%) and used the Internet every day (69.1%). Every tenth respondent declared that he or she always used the Internet longer than planned. Almost 10% of the respondents continual-ly thought about what they would do after switching on the computer or logging in to the Internet. In the case of every eighth student, people from their immediate environment reproved them for spending too much time on the Internet. Internet-dependency was re-ported by 11.6% of the students , while 5.3 % devoted over 5 hours a day to using the Internet.
Conclusion. To make it possible for computers and the Internet to play a useful role, education of children, youth, as well as their parents and guardians, in this field is necessary.

Streszczenie

Wstęp. Coraz bardziej powszechny dostęp do komputerów i Internetu ma wiele pozytywnych aspektów. Nie należy lekceważyć jednak istnienia zagrożenia dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego czy moralnego, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu.
Cel. Oceniono zagrożenia uzależnieniem od Internetu wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Materiał i metody: Badanie przepro-wadzono w okresie od września 2010 roku do marca 2011 roku wśród uczniów 8 szkół gimnazjalnych na terenie Białegostoku. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa w grupie 320 uczniów w wieku 13-15 lat.
Wyniki. Większość ankietowanych gimnazjalistów posiadała w domu komputer z dostępem do Internetu (97,5%) i korzystała z Internetu codziennie (69,1%). Co dziesiąty badany deklarował, iż zawsze korzysta z komputera dłużej niż wcześniej zamierzał. Blisko 10% badanych miało ciągłe myśli związane z tym, co mogą zrobić po włączeniu komputera czy zalogowaniu się do sieci. W przypadku prawie co ósmego badanego ucznia, osoby z jego bliskiego otoczenia zwracały uwagę, że zbyt często przesiaduje przed komputerem. Za osobę uzależnioną od Internetu uznało się 11,6% ankietowanych. Ponad 5 godzin dziennie na korzystanie z Internetu poświęcało 5,3% gimnazjalistów.
Podsumowanie. Konieczna jest edukacja zarówno dzieci, młodzieży jak i ich rodziców oraz opiekunów aby komputer i Internet mogły spełniać pożyteczną rolę.

Keywords

addiction, school children, the Internet

Słowa kluczowe

uzależnienie, uczniowie, Internet

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30