Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Cardiac complications of antidepressants

Kardiologiczne powikłania leków przeciwdepresyjnych

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):267-275

Anna Zdanowicz1, Piotr Wierzbiński2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
2 Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
 
Praca finansowana z Zadania Badawczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Nr 502-03/5 -062-02/502-54-062

Abstract

Depressive disorders are an independent risk factor for coronary heart disease. There are also a risk factor for death in patients suffering from ischemic heart disease. Modern antidepressants such as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and selective noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) increase the safety of therapy in patients with depressive disorders, mainly through its favorable profile of adverse effects. Although they are not free from defects, and some risk of cardiac side effects exist, as confirmed by scientific reports.

Streszczenie

Zaburzenia depresyjne są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Są również czynnikiem ryzyka zgonu u pacjentów chorujących na chorobę niedokrwienną serca. Nowoczesne leki przeciwdepresyjne takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI) zwiększyły bezpieczeń-stwo terapii pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, głównie poprzez swój korzystniejszy profil działań niepożądanych. Mimo tego nie są wolne od wad i pewne ryzyko kardiologicznych działań niepożądanych istnieje, co potwierdzają doniesienia naukowe.

Keywords

SSRI, SNRI, heart arrhythmias, QTc interval

Słowa kluczowe

SSRI, SNRI, zaburzenia rytmu, odstęp QTc

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30