Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

A comparison of severity of symptoms of Internet addiction in students from Poland, Taiwan and the USA

Porównanie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu u studentów z Polski, Tajwanu i z USA

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(1): 10-13

Beata Pawłowska1, Jolanta Masiak2

1 1st Department of Psychiatry of the Medical University of Lublin
2 2nd Department of Psychiatry of the Medical University of Lublin
 

Abstract

The aim of this work was to verify the hypothesis that there are statistically significant differences among students from Poland, Taiwan and the USA in the severity of symptoms of Internet addiction, as measured using Pawłowska and Potembska's Internet Addiction Assessment Questionnaire.
Material and methods: A total of 147 medical students from the Medical University of Lublin were surveyed, including 83 Polish, 31 Taiwanese and 33 American students with a mean age of 21 years. The following instruments were used in this study: an inquiry form and the Internet Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and Pawłowska.
Results and conclusions: Based on the results obtained in the study, the following conclusions have been formulated:
  1. The students from Taiwan have significantly more severe symptoms of Internet addiction than the students from Poland and the USA.
  2. The students from the USA have significantly more severe symptoms of Internet addiction than the Poles.
  3. The criteria for the risk of Internet addiction have been met by more Taiwanese students (65%) than American (31%) and Polish (17%) students.
  4. Taiwanese students significantly more often as compared to Polish and American students play violent computer games and they believe that only online interactions can ensure acceptance, understanding and the possibility to express true feelings and views.
  5. As compared to Polish students, the students from Taiwan and the USA significantly more often use web pornography.

Streszczenie

Celem pracy była weryfikacja hipotezy zakładającej występowanie istotnych statystycznie różnic między studentami z Polski, Tajwanu i USA w zakresie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu, mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu Pawłowskiej i Potembskiej.

Materiał i metody: Przebadano łącznie 147 studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 83 Polaków, 31 Tajwańczyków i 33 studentów ze Stanów Zjednoczonych, których średni wiek wynosił 21 lat. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Ankietę oraz Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu Pawłowskiej i Potemskiej.
Wyniki i wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników badań sformułowano następujące wnioski:
  1. Studenci z Tajwanu mają znacząco bardziej nasilone objawy uzależnienia od Internetu niż studenci z USA i z Polski.
  2. Studenci z USA mają znacząco bardziej nasilone objawy uzależnienia od Internetu niż Polacy.
  3. Kryteria zagrożenia uzależnieniem od Internetu spełnia więcej studentów z Tajwanu (65%) niż studentów z USA (31%) i z Polski (17%).
  4. Studenci z Tajwanu istotnie częściej niż studenci z Polski i z USA grają w gry internetowe, w których dominuje przemoc oraz są przekonani, że jedynie w kontaktach nawiązywanych przez Internet można otrzymać akceptację, zrozumienie i wyrażać autentyczne uczucia i poglądy.
  5. Studenci z Tajwanu i z USA istotnie częściej niż studenci z Polski korzystają z pornografii internetowej.

Keywords

Internet addiction, epidemiology

Słowa kluczowe

uzależnienie od Internetu, epidemiologia

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30