Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zasoby osobiste rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

The personal resources of parents rearing children with cerebral palsy

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(2): 57-66

Janusz Kirenko

Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki UMCS

Streszczenie

Badania miały na celu ustalenie zależności między poczuciem koherencji i subiektywnie odczuwanego wsparcia społecznego rodziców dzieci z mpdz. w porównaniu z rodzicami dzieci zdrowych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w skład którego weszły następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29 – A. Antonovsky’ego), Kwestionariusz Wsparcia Społecznego (NSSQ – J.S. Norbeck) i kwestionariusz ankiety. Korzystając z procedury doboru celowego intencjonalnego przebadano dwie równoliczne grupy rodziców dzieci z mpdz i zdrowych. W każdej z nich znalazło się po 34 matki i 34. ojców. Silne poczucie koherencji sprzyja większej aktywności i mobilizacji wsparcia, głównie za sprawą wysokiego poczucia zaradności związanego z wyrażaną pewnością, co do możliwości wykorzystania pomocy z zewnątrz.

Abstract

The research aim was to examine the relationship between the sense of coherence and perceived social support with regard to the parents rearing children with cerebral palsy (CP) and those raising healthy children. The diagnostic poll method was used and the following instruments were chosen: Life Orientation Questionnaire (SOC-29 by A. Antonovsky), Norbeck Social Support Questionnaire (NSSQ by J.S. Norbeck) and a survey. As for sample selection, the intentional sampling method was employed. The sample was divided into two equivalent groups of parents raising children with CP and without any disability. Each group comprised 34 mothers and 34 fathers. It was noticed that the strong sense of coherence had a positive effect on both human agency and the need for support, and it came mainly as a result of the high sense of manageability, but in parallel with the growing confidence in opportunities to receive external support.

Słowa kluczowe

osobiste, poczucie koherencji, wsparcie społeczne, mózgowe porażenie dziecięce, rodzice

Keywords

personal resources, sense of coherence, social support, cerebral palsy, children, parents

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30