Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wybrane symptomy dysfunkcjonalności rodzinny a aktywność studentów w Internecie

Selected aspects of family dysfunctionality as compared to students’ activity on the Internet

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(2): 74-77

Maria Chuchra

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie zależności zachodzą między wybranymi formami aktywności młodzieży w Internecie a występowaniem konfliktów z rodzicami, doznawaniem przemocy psychicznej z ich strony oraz uzależnieniem od alkoholu członka rodziny. Grupę badaną stanowiło 67 studentów w wieku od 20 do 25 roku życia, których przebadano Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu KBUI autorstwa B. Pawłowskiej i E. Potembskiej oraz Ankietą autorstwa E. Potembskiej.

Wnioski. 1. Uzależnienie od alkoholu członka rodziny jest zmienną w najsilniejszym stopniu związaną z aktywnością studentów w Internecie. 2. W mniejszym stopniu niż alkoholizm z aktywnością w sieci wiąże się doświadczenie przemocy psychicznej w rodzinie, zaś w najmniejszym występowanie konfliktów. 3. Studenci pochodzący z rodzin dysfunkcjonalnych w kontaktach internetowych zaspakajają przede wszystkim potrzebę kontaktu i poczucia własnej wartości.


Abstract

The aim of the study is to answer the following question: are there any dependencies, if any, between the selected forms of the young people’s activity on the Internet and the existence of conflicts with parents, experience of psychological violence from them and alcohol addiction of a family member. The examined group comprised the total of 67 students aged 20-25 years, examined using the Internet Addiction Diagnostic Test (KBUI) designed by B. Pawłowska and E. Potembska and the Questionnaire designed by E. Potembska.
Conclusions. 1. Alcohol addiction of a family member is a variable, which is most strongly connected with the student activity on the Internet. 2. To a lesser degree than alcoholism, online activity is connected to experiencing physical violence within the family, whereas in the smallest degree to the prevalence of conflicts. 3. For students from dysfunctional families, online activity is a way to satisfy primarily the need for interaction and for self-esteem.

Słowa kluczowe

rodzina, dysfunkcjonalność, studenci, Internet

Keywords

dysfunctional family, students, the Internet

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30