Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Taksonomia psycholeksykalna języka białoruskiego

A Psycho-Lexical Taxonomy of Belarusian language

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(2): 89-95

Oleg Gorbaniuk1, Palina Kulewicz1, Julia Gorbaniuk1, Aleksandra Kordon1
Władysława Leoszko1, Ana Ivanova1, Monika Suchomska2

1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
2 Glasgow Caledonian University, Szkocja, Wielka Brytania

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań psycholeksykalnych była identyfikacja terminów, który służą do opisu cech osobowości w języku białoruskim. Aby ten cel zrealizować przeprowadzono analizę 105 tys. haseł zawartych w uniwersalnym słowniku języka białoruskiego i wyodrębniono 2 763 terminów – przymiotników, imiesłowów, rzeczowników typologicznych i rzeczowników atrybutywnych – używanych do opisu ludzkich właściwości. Następnie ten zbiór deskryptorów osobowych został poklasyfikowany przez zespół specjalnie przeszkolonych pięciu sędziów do pięciu kategorii i trzynastu podkategorii. Decyzje taksonomiczne sędziów zostały poddane walidacji psychometrycznej z uwagi na ich trafność i rzetelność. W efekcie opracowano trzy listy deskryptorów osobowości: 604 przymiotników, 311 rzeczowników atrybutywnych i 158 rzeczowników typologicznych. Wyniki badań wnoszą wkład w dyskusję na temat uniwersaliów w zakresie opisu osobowości oraz stanowią fundament dla przyszłych badań kwestionariuszowych zmierzających do identyfikacji struktury psycholeksykalnej języka białoruskiego.


Abstract

Identification of terms describing personality traits in Belarusian language was the aim of current psycho-lexical study. This was accomplished by analysing 105 thousand words from an unabridged dictionary of Belarusian language. Following that 2,763 terms used for describing personal attributes were selected; these terms were adjectives, participles, typological nouns and attributional nouns. In the next stage the selection of personal descriptors was classified to five categories and thirteen subcategories by a team of trained judges. Taxonomic decisions of the judges were psychometrically verified for validity and reliability. As the outcome of current study three lists of personal descriptors were identified, which included 604 adjectives, 311 attributional nouns and 158 typological nouns. Findings of this study contribute to the discussion on the universal traits used for personality description. They may also become a foundation for the future questionnaire based research aiming to identify the psycho-lexical structure of Belarusian language.

Słowa kluczowe

osobowość, taksonomia psycholeksykalna, język białoruski

Keywords

personality, psycho-lexical taxonomy, Belarusian language

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30