Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rozumienie treści humorystycznych jako wymiar kompetencji afektywnych i poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii ...

Understanding humour as a dimension of affective and cognitive competence in patients diagnosed with paranoid schizophrenia

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2014; 15(3): 147-153


Diana Żmuda, Bernarda Bereza, Anna Urbańska, Małgorzata Orzeł-Górniak,
Marta Makara-Studzińska1, Marcin Olajossy

1 Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychologii Klinicznej w Lublinie
4 Zakład Psychologii Emocji i Poznania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 

Streszczenie

Rozumienie treści humorystycznych jako wymiar kompetencji afektywnych i poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej


Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej (F.20.0) oraz osób zdrowych uwzględniająca odbiór i interpretację pozytywnych bodźców o charakterze afektywnym, które zasadniczo oparte zostały na ocenie śmieszności jak również poziomie rozumienia dowcipów jako osiowych wymiarów poczucia humoru. Badaniu poddano 22 osoby, w tym 11 pacjentów z diagnozą schizofrenii paranoidalnej (F.20.0) podejmujących leczenie w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie oraz 11 osób bez żadnego rozpoznania klinicznego (nigdy nie leczonych psychiatrycznie) stanowiących grupę kontrolną.
Uwzględniając fakt, iż wielowymiarowy konstrukt poczucia humoru wymaga od jednostki dużej sprawności intelektualnej, prawidłowo rozwiniętych funkcji poznawczych oraz kompetencji afektywnych materiał badawczy zebrano w oparciu o metody oceny neuropsychologicznej tj. podtesty z baterii WAIS-R (PL), w tym „Cyfry Wprost”, „Cyfry Wspak”, „Słownik” oraz „Rozumienie”. Analizę uzupełniono o dane uzyskane z kwestionariusza konstrukcji własnej przeznaczonego do oceny poziomu rozumienia wybranych treści emocjonalnych prezentowanych badanym pod postacią dowcipów jako najprostszej techniki eksponowania treści humorystycznych. Uzyskane wyniki wskazały w sposób jednoznaczny, że osoby chorujące na schizofrenię paranoidalną zdecydowanie niżej oceniały śmieszność zaprezentowanych dowcipów, a poziom adekwatności ich rozumienia był istotnie gorszy w porównaniu z osobami zdrowymi. Rozpoznane deficyty implikować mogą zatem związek między gorszym poziomem odbioru i interpretacji humorystycznych treści emocjonalnych z osiowymi ograniczeniami poznawczymi oraz negatywnymi objawami emocjonalnymi obserwowanymi znacznie częściej u osób z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej niż w populacji osób zdrowych.


Abstract

The aim of our study was to analyze the ways of thinking of patients diagnosed with paranoid schizophrenia, and compare this with that of healthy individuals. This was done by ascertaining their reception and interpretation of the positive affective impulses induced by way of the core dimensions of humour: comicality and level of understanding of jokes. The study involved a group of 22 persons, including 11 patients diagnosed as having paranoid schizophrenia, and who are being treated in The Second Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation Department in Lublin. The other 11 persons, without any clinical diagnosis (never treated by psychiatrists), serve as a control group.

The research material was gathered based on standard methods of neuropsychological assessment: sub-tests of the WAIS-R (PL) battery, including “span forward”,” span backward”, “vocabulary” and “understanding”. This method of testing was chosen because the multidimensional construct of the sense of humour requires great intellectual capacity, suitable cognitive function and adequate affective competences. The analysis was complemented by data gathered from a study questionnaire designed for assessing the level of understanding of chosen emotional contents presented in the form of jokes. Jokes were chosen as the means of measurement, because we felt that the reaction to these to be the simplest way of comparing the exhibition of a sense of humour. The results clearly indicate that persons afflicted with paranoid schizophrenia assessed the comicality of the presented jokes at a significantly lower level. Moreover, they demonstrated a lower level of adequacy of their understanding. These recognized deficits may imply a correlation between lowered level of perception and interpretation of comical affective contents, and the core cognitive restrictions and negative emotional symptoms observed more often in persons with paranoid schizophrenia.
 

Słowa kluczowe

schizofrenia paranoidalna, poczucie humoru, kompetencje afektywne, funkcje poznawcze

Keywords

paranoid schizophrenia, sense of humor, competence affective, cognitive functions

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30