Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rola oksytocyny w mechanizmie powstawania przywiązania oraz w społecznym funkcjonowaniu osób chorych na schizofrenię

The role of oxytocin in the process of forming attachment and in the social functioning in schizophrenia

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2014; 15(4): 169-175


Monika Buszewicz1, Hanna Karakuła-Juchnowicz1,2,
Agnieszka Pelczarska-Jamroga3

1 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie na podstawie dostępnej literatury znaczenia oksytocyny dla różnych funkcji psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów powstawania przywiązania, stylów przywiązania w schizofrenii oraz wpływu oksytocyny na przebieg i obraz kliniczny schizofrenii. Na wstępie dokonano ogólnego opisu oksytocyny, z uwzględnieniem źródła jej powstawania oraz jej funkcji, na przykładzie badań z dziedziny neuroekologii oraz neuropsychologii. Przedstawiono również biologiczne podstawy przywiązania, opisano style przywiązania oraz ich znaczenie w społecznym funkcjonowaniu osób z wybranymi zaburzeniami psychicznymi. Posłużono się w tym celu badaniami opartymi na modelach zwierzęcych, badaniach ludzi i kliniczną analizą wybranych form zaburzeń przywiązania. Odniesiono się również do wpływu wczesnych doświadczeń społecznych na wybrane parametry mózgowe. Następnie przedstawiono badania dotyczące wpływu oksytocyny na przebieg i obraz kliniczny schizofrenii oraz możliwości i ograniczenia wykorzystania tego hormonu w terapii zaburzeń psychotycznych. Współczesne badania nad terapeutycznym zastosowaniem oksytocyny i jej wpływem na mechanizm powstawania więzi społecznych wydają się być bardzo obiecujące, mogąc przyczynić się do wzrostu efektywności leczenia schizofrenii jak i innych zaburzeń, w których dochodzi do obniżenia funkcjonowania społecznego. 

Abstract

The purpose of this article is to present the relevance of oxytocin to various mental functions. Much attention is paid to mechanisms of forming attachment, styles of attachment in schizophrenia and influence of oxytocin on the course and clinical picture of this illness. This review would be based on the available literature. In the beginning, we present a general definition of oxytocin, its source and functions based on the research done in the fields of neuroecology and neuropsychology. Also, the styles of biological bases of attachment are discussed, as well as their impact on social functioning of people suffering from mental disorders. In this case, the research was done using animal models, as well as human study and clinical analysis of chosen forms of attachment disorders. The importance of early experience on selected brain parameters is also shown. Furthermore, the article portrays the influence of oxytocin on the clinical image and course of schizophrenia, the possibility of using this hormone in therapy, and limitations that follow. Modern-day research on the subject of therapeutic use of oxytocin and its impact on the mechanics of creating social bonds, provides a lot of valuable information contributing to improved efficiency of treating schizophrenia and other mental disorders that hinder social functioning.

Słowa kluczowe

oksytocyna, schizofrenia, style przywiązania, zachowania społeczne

Keywords

oxytocin, schizophrenia, styles of attachment, social behaviors

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30