Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Neuroobrazowanie zaburzeń pamięci operacyjnej w schizofrenii: od teorii hipofrontalności do zaburzeń sieci aktywności bazowej

Neuroimaging of working memory dysfunction in schizophrenia: from theory of hypofrontality to dysfunction of default mode network

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(4): 176-183


Justyna Pawęzka², Hanna Karakuła-Juchnowicz¹, Henryk Welcz¹

¹ I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
² II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Pamięć operacyjna jest funkcją poznawczą, która obejmuje utrzymanie i operowanie informacją w krótkim okresie czasu. Jest podstawą tak zwanej plastyczności psychicznej, niezwykle istotnej dla człowieka w zmieniających się sytuacjach. Badania u pacjentów ze schizofrenią wielokrotnie wskazywały na upośledzenie funkcjonowania pamięci operacyjnej u tych chorych. Artykuł przedstawia przegląd podejść w neuroobrazowaniu zaburzeń pamięci operacyjnej u pacjentów ze schizofrenią od teorii hipofrontalności, modelu neuronalnej niewydolności grzbietowo-bocznej kory przedczołowej (odwróconego U-kształtnego łuku aktywacji), modelu płata skroniowego, zakłócenia w interakcji między procesami pamięci operacyjnej i pamięci długoterminowej w schizofrenii, modelu rozproszonej dysfunkcji, aż do zaburzeń sieci aktywności bazowej.


Abstract

Working memory is the cognitive function which is responsible for maintaining and operating of information in a short period of time. It is of fundamental importance for so-called mental plasticity which is, in turn, is vital for people in changing situation. Many studies have pointed to the impairment of working memory functioning in patients with schizophrenia. This article provides an over-view of approaches to neuroimaging of working memory dysfunction in patients with schizophrenia, starting from the theory of hipofrontality, through the model of neural failure in dorsolateral prefrontal cortex ( inverted U-shaped activation), the model of temporal lobe, disturbances in the interaction between the processes of working memory and long-term memory in schizophrenia, the distributed model of dysfunction, to dysfunction of default mode network.

Słowa kluczowe

pamięć operacyjna w schizofrenii, neuroobrazowanie w schizofrenii, teoria hipofrontalności, sieć aktywności bazowej

Keywords

working memory in schizophrenia, neuroimaging in schizophrenia, theory of hipofrontality, default mode network

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30