Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Who are those guys? Portret sprawcy przemocy domowej biorąc pod uwagę sytuację zawodową, ekonomiczną i zdrowotną

Who are those guys? The profile of domestic violence perpetrators: financial situation, employment and health status

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(4): 184-190


Paulina Łukasik1, Hanna Karakuła-Juchnowicz2,3, Justyna Morylowska-Topolska3

1 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
2 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Przemoc wobec kobiet jest jedną z najczęstszych form przemocy, występując z różną częstością we wszystkich szerokościach geograficznych.
Celem była ocena rozpowszechnienia przemocy domowej w badanej grupie oraz nakreślenie portretu sprawcy przemocy domowej biorąc pod uwagę jego sytuację zawodową, ekonomiczną i zdrowotną.
Grupę badaną stanowiło 200 pełnoletnich pacjentek zgłaszających się do lekarza rodzinnego w sześciu ośrodkach POZ na terenie województwa lubelskiego.
Metody. Jako skali przesiewowej, służącej do wykrywania przemocy użyto Skali Doświadczeń Maltretowanych Kobiet (The Women’s Experiences with Battering Scale, WEB) oraz kwestionariusza własnej konstrukcji.

Wyniki i wnioski: Rozpowszechnienie przemocy w bliskich związkach (IPV) w badanej grupie pacjentek wynosiło 41% w ciągu całego życia, a w ciągu ostatniego roku – 26,5%. Pozytywny wynik w Skali WEB, wskazujący na doznawanie przemocy lub zagrożenie przemocą, osiągnęło natomiast aż 51% spośród badanych kobiet. Sprawcą przemocy najczęściej był mąż (81,8%) lub były mąż (11,4%), ze strony partnera w związku nieformalnym przemocy doznało natomiast niecałe 7% badanych kobiet. Ponad 80% sprawców przemocy aktualnie nadużywała alkoholu, 75% z nich nadużywało alkoholu również w przeszłości, prawie 66%, pracowało zawodowo, ale część z nich - 48,4%, miała problemy finansowe, 19,3% sprawców było karanych, 12.1 % chorowało na padaczkę, 13,6% chorowało na jakiś rodzaj zaburzeń psychicznych, aż 25,9% z nich doznało w przeszłości urazu głowy.


Abstract

Violence against women is a universal problem, appearing all around the world, with different frequency.
The aim of this work was to investigate the prevalence of domestic violence in the study group and to present the profile of intimate violence perpetrators in terms of their financial situation, employment and health status.
The study group comprised of 200 mature female patients visiting a family doctor in six primary health care centres in Lublin Province.
Methods. Women's Experience With Battering Scale (WEB) and a questionnaire designed by the authors of the study were used as screening tools for detecting whether the women were subject to intimate partner violence.
Results and conclusions: The prevalence of intimate partner violence (IPV) in the study group was 41% during their lifetime and 26.5% during the last year. As many as 51% of the participants had positive WEB Scale scores, which indicates actual or threatened abuse. Most women reported that their current (81.8%) or former (11.4%) husbands were the perpetrators of domestic violence, compared to less than 7% of cohabiting partners. Regarding the violence perpetrators, over 80% of them used too much alcohol at the time of the study, while 75% of them had a past history of alcohol abuse; almost 66% were employed but 48.4% of them experienced financial problems; 19.3% had criminal records; 12.1% were diagnosed with epilepsy, 13.5% were affected by some type of mental disorder, and as many as 25.9% suffered head injury.

 

Słowa kluczowe

przemoc w bliskich związkach, przemoc wobec kobiet, sprawcy przemocy

Keywords

intimate partner violence, violence against women, batterers

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30